Tekil Mesaj gösterimi
Alt 14-02-2008, 13:32   #2 (permalink)
hamityaşar
Üye
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 16
Teşekkür: 0
0 Mesajda 0 kere teşekkür edildi
Standart RE: gümrük karnesi


sayın r.polat
4458 Gümrük Kanunu MADDE 225 VE
31.05.2002 Tarih ve 24771 Gümrük Yönetmeliği MADDE 696'YA göre BÜTÜN KİŞİLER GÜMRÜKTE İŞLEM YAPABİLİRLER

KANUN 4458 225.MADDE:
MADDE 225- l. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.
2. Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve memurları, özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli, tüm gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler.
Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirIer.

YÖNETMELİK MADDE 696 :Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi bu tasarruf ve işlemleri gerçekleştirmek üzere bir temsilci tayin edebilir. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsilnameyi gümrük idaresine ibraz etmek zorundadır.
Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini sadece eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir. Vekaletnamelerde en az aşağıdaki hususlara yer verilir;
1- Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları.
2- Yapılacak işlerin amacı, kapsamı.
3- Tarafların 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alanlara ilaveten belirlemeleri gereken karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri.
4 - Vekaletname yeri, tarihi ve varsa süresi
5- Temsilin türü.
Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapılmasında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Beyannamelerin imzalanması, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dışındaki gümrük işlemlerini yürütecek personelin gümrükte iş takibi yapabilmesi için kişinin o şirketin çalışanı olduğunun tespiti açısından aşağıdaki belgeler aranır.
1) Çalıştığı şirket tarafından sigorta ettirildiğine ilişkin her dört ayda bir ibraz edilecek S.S.K. 4 aylık sigorta primleri bordrosu.
2) Şirket muhasebesi tarafından düzenlenmiş ve tasdik edilmiş maaş bordrosu.
3) Vekaleti haiz olan kişinin maaşından yapılan gelir vergisi kesintilerinin vergi dairelerine yatırıldığını gösterir belge.
Söz konusu belgeleri haiz olan kişiler şirketleri adına beyannamelerin imzalanması, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dışındaki gümrük işlemlerini yürütebilir.
b) Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapabilecek olan bu kişilerin beyanname imzalayabilmesi, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemlerde bulunabilmeleri için (a) bendine ek olarak şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesini haiz olması ve temsil belgesinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ve konuya ilişkin Ticaret Sicil Tüzüğünün 104 üncü maddesi uyarınca düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesinin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
Doğrudan temsil yolu ile iş takibi yapabilecek kişilerin gümrük işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla şifre taleplerinde yukardaki belgeler ilgili gümrük idaresi tarafından aranacak ve belirtilen sürelerde istenilen belgelerin ibraz edilip edilmediği kontrol edilerek belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi halinde derhal şifrelere bloke konulacaktır.
c) Devlet, belediye ve özel idarelerle, diğer kamu tüzel kişilerinin memurları idare ve müesseselerine ait eşyanın gümrük işlemlerini takibe yetkilidir.
Bu kurumlarda çalışan memurların durumu, gümrüğe resmi bir belge ile ispat olunur. Gümrük işlemlerini takibe yetkili memurların değiştirilmesi halinde bu durum gümrük idarelerine bildirilir. Bu memurların gerek gümrük beyannamelerinde ve gerekse diğer belgeler üzerinde imzalarının yanına kuruluş unvanını eklemeleri gerekir.
d) Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir.
Bu maddede belirtilen vekaletname ve temsilnamelerin gümrük idaresine verilmesi ve bunların düzenli bir şekilde saklanması gerekir. Söz konusu vekaletname ve temsilnameleri ibraz etmeyen kişilerin iş takip etmeleri yasaktır.

ANCAK:
SEVGİLİ DOSTUM
1- GÜMRÜK MEVZUATLARI ÇOK KARIŞIK VE HER GUN YENİLENEN BİR YAPIYA SAHİPTİR.
2- MEVZUAT OKUYARAK VEYA İNTERNETTEN ÖĞRENİLECEK HİÇ BİR BİLGİYLE GÜMRÜKTE İŞ TAKİP EDİLMEZ
3- 5607 SAYILI GÜMRÜK KAÇAKÇILIK KANUNU HER ZAMAN ENSENDEDİR. ATTIĞIN HER ADIM YAPTIĞIN HER İŞLEM 5607 KAÇAKÇILIK KANUNUNDA SINIRLARI İLE BELİRTİLMİŞTİR.
4- GÜMRÜKTE İŞ TAKİBİ YILLARIN BİR BİRİKİMİ VE SÜRÜNME AŞAMALARINDAN SONRA YAPILABİLMEKTEDİR.
5- GÜMRÜĞÜN KENDİ NEVİ ŞAHSINA MUNHASIR DURUMLARI VARDIR. MEVZUATLAR BİLE SOKMEYEN ZAMANLAR VARDIR.
6- İYİSİ SEN MUHASEBECİLİK YAPMAYA DEVAM ET. DURDUK YERE BAŞINI DERDE SOKMA. MALİ MUŞAVİR OL MUHASEBECİLĞİ GELİŞTİR. TAVSİYEM.
İYİ ÇALIŞMALAR
hamityaşar isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
 
Şu Anki Saat: 04:32
© Copyright 2006-2012 GümrükForum
A vBSkinworks Design