Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 19-07-2009, 16:52   #1 (permalink)
mtnckr
V.I.P ÜYE
 
mtnckr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 378
Teşekkür: 0
32 Mesajda 43 kere teşekkür edildi
Lightbulb 7009.91 gümrük tarife pozisyonunda yer alan İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli çerçevesiz cam aynaların ithalatında ithal lisansı;


İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE


İLİŞKİN TEBLİĞ


(TEBLİĞ NO: 2009/2)


Dış Ticaret Müsteşarlığından:17.07.2009 tarih ve 27291 sayılı R.G.

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/11 sayılı Tebliğ uyarınca 7009.91 gümrük tarife pozisyonunda yer alan İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli çerçevesiz cam aynaların ithalatında, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Mevzuatı çerçevesinde, azami 200 (iki yüz) gün süreyle uygulanacak olan miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile ithal lisanslarının kullanım usul ve esaslarını içermektedir.
Başvuru usul ve esasları
MADDE 2 – (1) İran menşeli anılan eşyaya yönelik kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EK I’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’de yer alan belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) gönderilmesi gerekmektedir. Değerlendirmede genel evrak giriş tarihi esas olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
(2) Müsteşarlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Müsteşarlık yetkilidir.
Kota miktarı
MADDE 3 – (1) Kota, 607.753 kg (net) olarak uygulanacaktır.
Kotanın dağıtılması
MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar 20.000 kg.’ı (net) aşamaz.
İthal lisansına ve ithal lisansı kullanımına ait bilgiler
MADDE 5 – (1) Kota kapsamında yapılacak ithalatta Müsteşarlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Kota kapsamı eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Müsteşarlığa iadesi zorunludur. İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için daha önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir.
(3) İthal lisansı devredilemez.
(4) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK I


İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU


Tarih: .../.../.....


T.C. BAŞBAKANLIK


DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA


(İthalat Genel Müdürlüğü)

Dilekçe ve Taahhütname
İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2009/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İthal lisansı almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, ithal lisansı kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri ( ithal lisansının aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden sonra İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza-Kaşe


Adı-SoyadıİTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Ünvanı :
Adresi :
Tel:
Faks:
E-posta:
Vergi dairesi:
Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Ünvanı :
Adresi:
Tel:
Faks:
E-posta:
Vergi dairesi:
Vergi/T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER

GTİP (12 li) :
Tanımı :
Menşe ülke :
Sevk ülkesi:
Miktarı:
M2:
Kg (Brüt):
Kg (Net):
CIF
Değeri:
FOB Değeri:
Navlun:

Sigorta:
Diğer yurt dışı giderler:

İthalat için öngörülen
Tarih:
Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Ünvanı:
Adresi:
Ülkesi:
Tel:
Faks:
E-posta:
Internet sitesi:


EK II


İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece ilk başvuruda verilir. Belgenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi Başvuru Formu’nda belirtilir.)
2- İthal edilecek eşyaya ait proforma fatura/faturanın aslı ve 2 adet fotokopisi (Proforma fatura ya da fatura üzerinde, ithal edilecek eşyanın tanımı açıkça belirtilmeli, eşyanın toplam ağırlığı fatura veya çeki listesi üzerinde gösterilmeli, FOB birim fiyatı yer almalı ve CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)
3- Müteakip başvurular için daha önce alınmış olan ithal lisansının aslı.
__________________
ISTANBUL
Bilgi için degil, ithalat ve ihracat için varız.
Contact Mail & Msn: basarigumruk@hotmail.com
mtnckr isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
 
Şu Anki Saat: 01:04
© Copyright 2006-2017 GümrükForum
A vBSkinworks Design