Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 09-04-2008, 00:28   #1 (permalink)
imza
V.I.P ÜYE
 
Üyelik tarihi: Dec 2007
Mesajlar: 385
Teşekkür: 0
11 Mesajda 20 kere teşekkür edildi
imza - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart 2008/13392 Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Ala


26 Mart 2008 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 26828 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2008/13392

Ekli “Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 12/3/2008 tarihli ve 122 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU K. UNAKITAN

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.

M. S. YAZICIOĞLU M. A. ŞAHİN M. V. GÖNÜL B. ATALAY

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı

A. BABACAN K. UNAKITAN H. ÇELİK F. N. ÖZAK

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER F. ÇELİK

Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN M. H.GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman BakanıTARIMSAL FAALİYETTE KULLANILAN MAZOT VE KİMYEVİ GÜBRE

İÇİN ÇİFTÇİLERE ALAN BAZLI DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR KARARAmaç

MADDE 1 – (1) Bu Karar, tarımsal üretimde teknoloji kullanımının teşvik edilmesine yönelik olarak üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen mazot ve kimyevi gübrenin birim dekar üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Ödeme yapılacak çiftçiler

MADDE 2 – (1) 16/2/2007 tarihli ve 26436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2007/14) kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olup, doğrudan gelir desteği ödemesinden faydalanacak olan çiftçilere, birim alan üzerinden ürün gruplarına göre mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesi yapılır.

Ödeme miktarı ve ödemeye esas arazi büyüklüğü

MADDE 3 – (1) Destekleme miktarları, ürün gruplarına göre ekli Tabloda belirlenmiştir. Çiftçi başına desteklenecek toplam arazi miktarı 500 dekarı geçemez.

(2) Mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemeleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerince Çiftçi Kayıt Sistemindeki 2007 yılı Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi kayıtlarına göre oluşturulacak icmaller üzerinden doğrudan çiftçilere, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır.

(3) Ürün gruplarının dağılımı ve ödeme icmallerine yönelik usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak genelgeler ile belirlenir.

Finansman

MADDE 4 – (1) Ödemeler, bütçenin ilgili kaleminden kaynak aktarılmasını müteakiben T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2’si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş’ye hizmet komisyonu ödenir.

Denetim

MADDE 5 – (1) Mazot ve kimyevi gübre desteği ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

Cezai hükümler ve sorumluluk

MADDE 6 – (1) İlgili merciler kendilerine ibraz edilen ve ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek haksız yere mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesine neden olanlar ile haksız yere mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır.

(2) Haksız yere mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu şekilde yapılan mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye destekleme ödemesinin yapıldığı tarihtir.

(3) Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Diğer hükümler

MADDE 7 – (1) 2009 yılı ödemeleri için 2008 yılında alınacak olan çiftçi müracaatlarına yönelik usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak uygulama tebliğleri ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.TABLO
ÜRÜN GRUPLARI
MAZOT

DESTEKLEME TUTARI (YTL/Dekar)
KİMYEVİ GÜBRE

DESTEKLEME TUTARI

(YTL/Dekar)

Sebze, meyve (üzüm hariç), süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali ürün alanları


1,8


1,55

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler ve üzüm alanları
2,88
2,13

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları
5,4
3
imza isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
 
Şu Anki Saat: 10:29
© Copyright 2006-2017 GümrükForum
A vBSkinworks Design