Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 09-05-2008, 10:35   #1 (permalink)
imza
V.I.P ÜYE
 
Üyelik tarihi: Dec 2007
Mesajlar: 385
Teşekkür: 0
11 Mesajda 20 kere teşekkür edildi
imza - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Genelge 07.05.2008


T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.07.194/1098 07.05.2008

Konu : Özet Beyan Takibatı


GENELGE
(2008/ 14)Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan;

• Başta deniz yoluyla gelen ve deniz taşıtından liman sahasına alınan konteyner içinde bulunan eşya olmak üzere, yurtdışından orijinal mühür tatbik edilerek Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejimine tabi tutularak başka bir gümrüğe sevk edilen eşyaya ilişkin özet beyan işlemleri ile ilgili olarak farklı uygulamalarla karşılaşıldığı,

• 4458 sayılı Gümrük Kanununun 43 ve 237 nci maddelerine göre özet beyan takibatları eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları veya acentaları nezdinde yapılması gerekirken, birleşik kargo taşımasına konu olarak ara acentalar adına gelen eşyalar için ara acentalarca grupaj alt özet beyan tanzim edilerek bunlara ara konişmentolar da eklenmek suretiyle ana özet beyanlar BİLGE Sisteminde, ana konişmentolar da ara nakliyeciler tarafından verilen grupaj alt özet beyanlarla kapatıldığından, ithalatçılarca da bu grupaj alt özet beyan bilgileri kapsamında eşyaların gümrük işlemlerinin ikmal edilmesi dolayısıyla ve eşyanın taşıma sorumluluğunun ara nakliyecilere geçtiği gerekçesiyle BİLGE Sisteminde eksiklik/fazlalıklarla ilgili olarak düzenlenen tutanaklarda ara konişmento bilgileri esas alınarak grupaj alt özet beyan veren ara nakliyeciler nezdinde takibata geçilebildiğinden, ana özet beyanda hata bulunmamakla birlikte grupaj özet beyanda hata yapılması durumunda, özet beyan takibatının ana nakliyeciler nezdinde mi, yoksa ara nakliyeciler nezdinde mi yürütüleceği hususunda tereddüt yaşandığı,

anlaşılmaktadır.

Konu ile ilgili gerekli açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

1. Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin ondördüncü fıkrasında, “Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması” deyimi açıklanmış olup, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek gümrüğe sunulan eşya için özet beyan verilmesine ilişkin hususlar ise anılan Kanunun 42 nci ve müteakip maddelerinde düzenlenmiştir.T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.07.194/1098

Konu : Özet Beyan Takibatı


Gümrük Yönetmeliği’nin 69 uncu maddesi ve 733 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına ilişkin hükümlere yer verilmektedir. Bu hükümler gereğince, özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari ya da resmi belgelerdeki kayıtların eşyanın araçtan boşaltılması sırasında düzenlenen boşaltma listeleriyle karşılaştırılmasını müteakip farklılık bulunması halinde özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına geçilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümler doğrultusunda, özet beyan eksiklik/fazlalık takibatının eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce başlamış olması gerekmektedir.

Bu itibarla, eşyanın transit rejimine tabi tutulmasından önce özet beyana ilişkin işlemlerin aşağıdaki şekilde yapılması uygun bulunmuştur.

a) Taşıma şekli itibariyla çok sayıda konteynerin bir arada taşındığı durumlarda, konteyner açılmadan boşaltma listelerinin düzenlenmesi halinde boşaltma listelerinin konteyner bazında düzenlenmesi, araç olarak kabul edilen konteynerin, Gümrük Yönetmeliğinin 733 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi hükmü doğrultusunda özet beyan işlemlerinde kap olarak dikkate alınması ve özet beyan eksiklik/fazlalık takibatının konteyner bazında yapılması gerekmektedir.

b) Konteyner açılmak suretiyle boşaltma listelerinin düzenlenmesi halinde takibatın konteyner bazında değil, konteynerden boşaltılan eşya bazında yapılması gerekmektedir.

c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışından getirilerek özet beyanı verilen eşyanın bulunduğu aracın üzerindeki mührün sağlam olması ve herhangi bir şüphe halinin bulunmaması nedeniyle aracın tartılmadığı durumlarda işlemler, belgeler üzerinden yürütülür. Ancak, yükümlünün aracın tartılmasını talep etme ve Gümrük Kanununun 41 inci maddesinde belirtilen hakkı saklıdır.

d) Özet beyan ve ilgili belgelerinde belirtilen ile tartım sonucu tespit edilen miktarlarda farklılık olması halinde eşyanın fiziki muayenesinin yapılarak beyanına göre eksik/fazla çıkan eşya için giriş (sevk) gümrüğünce takibata geçilmesi gerekmektedir.

TIR karnesinin özet beyan yerine kullanıldığı hallerde ortaya çıkan eksiklik/fazlalıklara ilişkin işlemler, TIR karnesi mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır.

Eşyanın, yukarıda belirtildiği şekilde özet beyan işlemlerinin tamamlanarak transit rejimi kapsamında başka bir gümrüğe sevk edilmesinin ardından, transit rejiminin sonlanacağı gümrük idaresinde yapılacak kontroller neticesinde tespit edilen farklılık ve ihlaller için 05.11.2007 tarih ve 2007/29 sayılı Genelge uyarınca işlem yapılacaktır.
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.07.194/1098

Konu : Özet Beyan Takibatı


2. BİLGE sisteminde ana konşimentolar için taşımayı yapan nakliyeci tarafından taşıma aracı kapsamı eşya için tek bir özet beyan (taşımayı yapan araca göre hava ithalat veya deniz ithalat türünde) verilmektedir. Daha sonra ara konşimentolar için aracı nakliye şirketleri tarafından ana özet beyanlar ile bağlantı kurularak “GRUPAJ” türünde özet beyanlar verilmekte ve beyannameler “GRUPAJ” türünde özet beyanlarla ilişkilendirilerek tescil edilmektedir. Sistemde sadece ana özet beyan numarası ile geçici depolama yerine giriş yapıldığından ve eşya geçici depolama yerinde göründüğünden, GRUPAJ türündeki özet beyanlar için ayrıca ambar girişi yapılmamaktadır. Sistem, geçici depolama yerinde bekleme süresini hesaplarken GRUPAJ türündeki özet beyanın tescil tarihini dikkate almamakta, ana özet beyanın tescil tarihine göre işlem yapmaktadır.

Bu nedenle, Gümrük Kanununun 46 ncı maddesi çerçevesinde yapılacak süre hesaplamalarında ana özet beyanın tescil tarihi dikkate alınacaktır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 237 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca özet beyan eksiklik/fazlalıkları ile ilgili sorumluluğun taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları veya acentalarına ait bulunması nedeniyle, özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına ana özet beyanı veren nakliyeci nezdinde geçilecektir.

22.09.2000 tarihli, 28616 sayılı yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
M. Emin ZARARSIZ Müsteşar


DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatına
imza isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
 
Şu Anki Saat: 20:10
© Copyright 2006-2017 GümrükForum
A vBSkinworks Design