Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 26-05-2008, 20:35   #2 (permalink)
cgdms
V.I.P ÜYE
 
Üyelik tarihi: Sep 2007
Mesajlar: 677
Teşekkür: 1
18 Mesajda 19 kere teşekkür edildi
Standart RE: çin ithal ürünleri


NASIL YANİ ?
pardon anlayamdım
ithal ürün listesimi istiyorsunuz?
şimdi size bir liste vericem
hangi birini inceleyip yazalım size?
ve bunların alt açılımları var ?
hangi ürün için soruyorsunuz?

Gümrük tarife istatistik posizyon listesi
BÖLÜM I
CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER
Bölüm Notları
Fasıl 1 Canlı hayvanlar
Fasıl 2 Etler ve yenilensakatat
Fasıl 3 Balıklar, kabukluhayvanlar, yumuşakçalar ve suda
yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
Fasıl 4 Süt ürünleri; kuşve kümes hayvanlarının yumurtaları;
tabii bal; Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
Fasıl 5 Tarifenin başkayerinde belirtilmeyen veya yer
almayan hayvansal menşeli ürünler

BÖLÜMII
BİTKİSEL ÜRÜNLER
Bölüm Notu.
Fasıl 6 Canlı ağaçlar vediğer bitkiler; çiçek soğanları,
kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs
yaprakları
Fasıl 7 Yenilen sebzeler vebazı kök ve yumrular
Fasıl 8 Yenilen meyveler veyenilen sert kabuklu meyveler;
turunçgillerin veya kavun ve karpuzların kabukları
Fasıl 9 Kahve, çay,paraguay çayı ve baharat
Fasıl 10 Hububat
Fasıl 11 Değirmencilik ürünleri;malt; nişasta; inulin; buğday
gluteni
Fasıl 12 Yağlı tohum vemeyveler; muhtelif tane, tohum ve
meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler;
saman ve kaba yem
Fasıl 13 Lak; sakız, reçine vediğer bitkisel özsu ve
hülasalar
Fasıl 14 Örülmeye elverişlibitkisel maddeler; tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel
ürünler

BÖLÜMIII
HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN
PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR;
HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR

Fasıl 15 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların
parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar;
hayvansal ve bitkisel mumlar

BÖLÜMIV
GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI;
MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE;
TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER

Bölüm Notu.
Fasıl 16 Et, balık, kabukluhayvanlar, yumuşakçalar veya diğer
su omurgasızlarının müstahzarları
Fasıl 17 Şeker ve şekermamulleri
Fasıl 18 Kakao ve kakao müstahzarları
Fasıl 19 Hububat, un, nişastaveya süt müstahzarları;
pastacılık ürünleri
Fasıl 20 Sebzeler, meyveler, sertkabuklu meyveler ve
bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen
müstahzarlar
Fasıl 21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
Fasıl 22 İçecekler, alkollü içkilerve sirke
Fasıl 23 Gıda sanayiinin kalıntıve döküntüleri; hayvanlar
için hazırlanmış yemler
Fasıl 24 Tütün ve tütün yerinegeçen işlenmiş maddeler

BÖLÜMV
MİNERAL MADDELER
Fasıl 25 Tuz; kükürt, topraklarve taşlar; alçılar, kireçler
ve çimento
Fasıl 26 Metal cevherleri, cürufve kül
Fasıl 27 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli
maddeler; mineral mumlar

BÖLÜMVI
KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
Bölüm Notları
Fasıl 28 İnorganik kimyasallar; kıymetlimetallerin,
radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve
izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri
Fasıl 29 Organik kimyasallar
Fasıl 30 Eczacılık ürünleri
Fasıl 31 Gübreler
Fasıl 32 Debagatte ve boyacılıktakullanılan hülasalar;
tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer
boyayıcı maddeler; boyalar ve vernikler; cam macunu
ve diğer macunlar; mürekkepler
Fasıl 33 Uçucu yağlar verezinoitler; parfümeri, kozmetik veya
tuvalet müstahzarları
Fasıl 34 Sabunlar, yüzey-aktiforganik maddeler, yıkama
müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar,
müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları,
ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve
benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar,
"dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
Fasıl 35 Albüminoid maddeler; değişikliğeuğramış nişasta
esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
Fasıl 36 Barut ve patlayıcımaddeler; pirotekni mamulleri;
kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
Fasıl 37 Fotoğrafçılıkta veyasinemacılıkta kullanılan eşya
Fasıl 38 Muhtelif kimyasal ürünler

BÖLÜMVII
PLASTİKLER VE MAMULLERİ;
KAUÇUK VE MAMULLERİ
Bölüm Notları
Fasıl 39 Plastikler ve mamulleri
Fasıl 40 Kauçuk ve kauçuktan eşya

BÖLÜMVIII
HAM DERİLER, DERİLER,KÖSELELER, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL
EŞYA; SARACİYE EŞYASI VEEYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI,
EL ÇANTALARI VE BENZERİMAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL
EŞYA (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİHARİÇ)

Fasıl 41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
Fasıl 42 Deri eşya; saraciye eşyasıve eyer ve koşum
takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri
mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek
böceği guddesi hariç)
Fasıl 43 Postlar, kürkler vetaklit kürkler; bunların
mamulleri

BÖLÜMIX
AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA;ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL
EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYEELVERİŞLİ DİĞER
MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİVE HASIRCI EŞYASI

Fasıl 44 Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü
Fasıl 45 Mantar ve mantardan eşya
Fasıl 46 Hasırdan, sazdan veya örülmeyeelverişli diğer
maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası

BÖLÜMX
ODUN VEYA DİĞER LİFLİSELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ
KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KAĞITVE KARTON DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE
HURDALAR; KAĞIT, KARTON VEMAMULLERİ

Fasıl 47 Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri
kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve
hurdalar
Fasıl 48 Kağıt ve karton; kağıthamurundan, kağıttan veya
kartondan eşya
Fasıl 49 Basılı kitaplar,gazeteler, resimler ve baskı
sanayinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı
metinler ve planlar

BÖLÜMXI
DOKUMAYA ELVERİŞLİMADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
Bölüm Notları
Fasıl 50 İpek
Fasıl 51 Yapağı ve yün, inceveya kaba hayvan kılı; at
kılından iplik ve dokunmuş mensucat
Fasıl 52 Pamuk
Fasıl 53 Dokumaya elverişli diğerbitkisel lifler; kağıt
ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
Fasıl 54 Sentetik ve sunifilamentler
Fasıl 55 Sentetik ve suni devamsızlifler
Fasıl 56 Vatka, keçe ve dokunmamışmensucat; özel iplikler;
sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
Fasıl 57 Halılar ve dokumayaelverişli maddelerden diğer yer
kaplamaları
Fasıl 58 Özel dokunmuş mensucat;tufte edilmiş dokumaya
elverişli mensucat; dantela, duvar halıları; şeritçi
ve kaytancı eşyası; işlemeler
Fasıl 59 Emdirilmiş, sıvanmış,kaplanmış veya lamine edilmiş
dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya
elverişli maddelerden teknik eşya
Fasıl 60 Örme mensucat
Fasıl 61 Örme giyim eşyası veaksesuarı
Fasıl 62 Örülmemiş giyim eşyasıve aksesuarı
Fasıl 63 Dokumaya elverişlimaddelerden diğer hazır eşya;
takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya
elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

BÖLÜMXII
AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR,ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR,
İSKEMLE BASTONLAR, KIRBAÇLAR,BİNİCİ KAMÇILARI VE BUNLARIN
AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VEBUNLARDAN MAMUL EŞYA;
YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDANMAMUL EŞYA

Fasıl 64 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya;
bunların aksamı
Fasıl 65 Başlıklar ve aksamı
Fasıl 66 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri,bastonlar, iskemle
bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
Fasıl 67 Hazırlanmış ince vekalın kuş tüyleri ve bunlardan
eşya; yapma çiçekler, insan saçından eşya

BÖLÜMXIII
TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO,AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ
MADDELERDEN EŞYA; SERAMİKMAMULLERİ;
CAM VE CAM EŞYA

Fasıl 68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri
maddelerden eşya
Fasıl 69 Seramik mamulleri
Fasıl 70 Cam ve cam eşya

BÖLÜMXIV
TABİİ VEYA KÜLTÜRİNCİLERİ, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR,
KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİMETALLERLE
KAPLAMA METALLER VE BUNLARDANMAMUL EŞYA;
TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI;METAL PARALAR

Fasıl 71 Tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı
kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli
metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya;

BÖLÜMXV
ADİ METALLER VE ADİMETALLERDEN EŞYA

Fasıl 72 Demir ve çelik
Fasıl 73 Demir veya çelikten eşya
Fasıl 74 Bakır ve bakırdan eşya
Fasıl 75 Nikel ve nikelden eşya
Fasıl 76 Aluminyum ve aluminyumdaneşya
Fasıl 77 (İleride kullanılmak üzeresaklı tutulmuştur.)
Fasıl 78 Kurşun ve kurşundan eşya
Fasıl 79 Çinko ve çinkodan eşya
Fasıl 80 Kalay ve kalaydan eşya
Fasıl 81 Diğer adi metaller;sermetler; bunlardan eşya
Fasıl 82 Adi metallerden aletler,bıçakçı eşyası ve sofra
takımları; adi metallerden bunların aksam ve
parçaları
Fasıl 83 Adi metallerden çeşitlieşya

BÖLÜMXVI
MAKİNALAR VE MEKANİKCİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ: BUNLARIN
AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLERVE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR
VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYONGÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ
VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VESESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR:
BUNLARIN AKSAM, PARÇA VETEFERRUATI

Bölüm Notları
Fasıl 84 Nükleer reaktörler,kazanlar, makinalar, mekanik
cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları

Fasıl 85 Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve
parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar
vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve
seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve
sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların
aksam, parça ve aksesuarı

BÖLÜMXVII
NAKİL VASITALARI

Fasıl 86 Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve
malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü
mekanik (elektromekanik olanlar dahil) trafik
sinyalizasyon cihazları
Fasıl 87 Kara nakil vasıtalarıve bunların aksam, parça ve
aksesuarları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç)
Fasıl 88 Hava taşıtları, uzaytaşıtları ve bunların aksam ve
parçaları
Fasıl 89 Gemiler ve suda yüzen taşıtve araçlar

BÖLÜMXVIII
OPTİK ALET VE CİHAZLAR,FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR
ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYACERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ
EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ;BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

Fasıl 90 Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü,
kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi
alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Fasıl 91 Saatler ve bunlarınaksam ve parçaları
Fasıl 92 Müzik aletleri; bunlarınaksam, parça ve aksesuarı

BÖLÜMXIX
SİLAHLAR VE MÜHİMMAT;BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
Fasıl 93 Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve
aksesuarı

BÖLÜMXX
MUHTELİF MAMUL EŞYA

Fasıl 94 Mobilyalar, yatak takımları, şilteler, şilte
destekleri, yastıklar ve benzeri doldurulmuş
mefruşat; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan lambalar ve aydınlatma cihazları; ışıklı
panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzerleri;
prefabrik yapılar
Fasıl 95 Oyuncaklar, oyun ve spormalzemeleri; bunların aksam,
parça ve aksesuarı
Fasıl 96 Çeşitli mamul eşya

BÖLÜMXXI
SANAT ESERLERİ,KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

Fasıl 97 Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar
* * *
Fasıl 98 (Akit taraflarca özel amaçlarlakullanılmak üzere
saklı tutulmuştur.)
Fasıl 99 (Akit taraflarca özel amaçlarlakullanılmak üzere
saklı tutulmuştur.)
cgdms isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
 
Şu Anki Saat: 16:13
© Copyright 2006-2017 GümrükForum
A vBSkinworks Design