Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 17-07-2008, 08:30   #2 (permalink)
coolman
V.I.P ÜYE
 
Üyelik tarihi: Jun 2008
Mesajlar: 276
Teşekkür: 1
7 Mesajda 7 kere teşekkür edildi
Standart RE: 2008 sınavı


T.C
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI’NDAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

I-GENEL BİLGİLER

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre yapılacak olan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavları 05 Ekim 2008 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Gümrük Müşavirleri vekaletnameleri olmak kaydıyla eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımına tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip edip sonuçlandırabilirler.

Gümrük Müşavir yardımcıları da Gümrük Müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrükte iş takibinde bulunabilirler.

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavının devlet memuriyeti ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Gümrük Müşavirliği sınavı ön eleme ve mesleki yeterlilik sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.


II-SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A-SINAVLARA KATILMA ŞARTLARI
Gümrük Müşavirliği sınavına katılma şartları:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
f) Hukuk fakültesi, Fakülte ve yüksekokulların iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,
g) Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesine sahip olmak
h) Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak gümrük müşavir yardımcısı izin belgesine sahip olarak üç yıl (1080 gün prim ödenmiş olmalıdır.) çalışmış olmak. (Gümrük idaresinde on yıl çalışmış olup, bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar için Gümrük Müşavir Yardımcısı olarak üç yıl çalışma koşulu aranmaz.)
ı) 05.02.2000 tarihinden sonra açılan gümrük müşavirliği sınavlarına ikiden fazla girmemiş olmak,
i) Yukarıda belirtilen şartlara 02.01.2008 tarihi itibariyle haiz olmak.

Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına katılma şartları:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
f) i) Hukuk fakültesi, Fakülte ve yüksekokulların iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,
ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak yada ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,
g) Staj amacıyla Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak üç yıl (1080 gün prim ödenmiş olmalıdır.) çalışmış olmak. (Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurlar için üç yıl staj yapma zorunluluğu aranmaz.)
ı) 05.02.2000 tarihinden sonra açılan gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına ikiden fazla girmemiş olmak,
i) Yukarıda belirtilen şartlara 02.01.2008 tarihi itibariyle haiz olmak.

B-SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ
Gümrük Müşavirliği Ön eleme Sınav Konuları:
a) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği
b) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
c) Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular,
d) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili karar ve tebliğlerin gümrüğe ilişkin hükümleri
e) Dış ticaret rejimi
f) Ticaret ve ödeme anlaşmaları.
g)Uluslararası anlaşmaların gümrüğe ilişkin hükümleri

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınav Konuları:
a) Genel Yetenek ve Genel Kültür, (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Vatandaşlık Bilgisi ve ilgili seçmeli sorular)
b) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği,
c) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavında, soruların % 40’ı Türkçe, Matematik, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ile vatandaşlık bilgisi konularını içeren genel yetenek ve genel kültür sorularından, % 60’ı ise diğer konulara ilişkin sorulardan oluşur.

Sınav Tarihi ve Yeri

Gümrük Müşavirliği ön eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı 05 Ekim 2008 tarihinde saat 10:00’da, Ankara’da yapılacaktır.

Adayların sınava girecekleri okullar 26 Eylül 2008 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların sınavın başlamasından 30 dakika önce sınav giriş salonlarında bulunmaları, fotoğraflı sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu, çağrı cihazı, hesap makinesi bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav evraklarını yanlarında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav başarı notu ve mesleki yeterlilik sınavı:
Gümrük Müşavirliği ön eleme sınavında 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar Gümrük Müşavirliği mesleki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Gümrük Müşavir Yardımcılığı yazılı sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar gümrük müşavir yardımcısı olmaya hak kazanırlar.

Sınav sonuçları 31 Ekim 2008 tarihinde www.meb.gov.tr ve www.gumruk.gov.tr web adresinde ilan edilecektir.

Gümrük Müşavirliği ön eleme sınavında başarılı olanlar sonuçların ilan tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, Gümrük Müsteşarlığınca tayin edilecek yerde ve zamanda mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulurlar.

Mesleki Yeterlilik sınavında ön eleme sınav konuları ile birlikte Türk gümrük tarife cetveli, tarife politikaları ve bunlarla ilgili mevzuat hakkında uygulamalı sorular sorulur.

Mesleki Yeterlilik sınavı, 50 soru üzerinden test yöntemiyle yapılır. Sınavda başarılı olmak için 100 puan üzerinden 70 puan almak gerekir.

Sınavda başarılı olamayanların başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Sınavlara girdiği halde başvuru koşullarını taşımadıkları anlaşılan adayların sınav sonuçları geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz:

Gümrük Müşavirliği ön eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınav soruları ve cevap anahtarı 07 Ekim 2008 tarihinde www.gumruk.gov.tr web adresinde ilan edilecektir.

Adayların sınav sorularına ve cevap anahtarına itirazlarını 10 Ekim 2008 mesai bitimine kadar, sınav sonuçlarına itirazlarını ise 10 Kasım 2008 mesai bitimine kadar EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin TC.Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki 5495218-5001 nolu hesabına 10 –YTL itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte Gümrük Müsteşarlığına dilekçe ile yapılır. Banka dekontu, TC Kimlik numarası, adı soyadı , adres ve imza bilgileri eksik olan itiraz dilekçeleri ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar 15 gün içinde cevaplandırılarak adaylara bildirilir.

Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınav sonuçlarına itirazlar ise, sonuçların adaylara tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Gümrük Müsteşarlığına yapılır.

Sınav kurulu en geç 15 gün içinde itiraz sonucunu adaylara yazı ile bildirir.

III-SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

A-Başvuru Şekli, adaylarca yapılacak işlemler:
Sınav başvuruları 01 Eylül 2008 Pazartesi günü başlayacak, 19 Eylül 2008 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

Sınav Uygulama Duyurusu 25 Ağustos 2008 tarihinde www.meb.gov.tr web adresinde yayınlanacaktır.

1- Sınava girecek adaylar 50 –YTL (Elli YTL KDV dahil) sınav masrafını, EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin TC.Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesinin, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla 01.09.2008-19.09.2008 tarihleri arasında yatıracaklardır. Sınav ücretinin yatırılması adayın sınav başvurusunun kabul edildiğini göstermez. Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.
2- Sınav ücretinin yatırılmasından sonra adaylar başvurularını 01.09.2008-19.09.2008 tarihleri arasında www.meb.gov.tr web adresinden yapacaklardır.
3- Başvuru çıktısı alındıktan sonra adaylar alınacak çıktı ve başvuru evrakları ile birlikte şahsen başvuru kabul yerlerine müracaat ederek sınav başvuru dosyalarını teslim edeceklerdir.
4- Adaylar 26.09.2008 tarihinde sınava giriş adres, salon bilgilerini www.meb.gov.tr web adresinden öğrenebileceklerdir. Bu bilgilerin de yer aldığı fotoğraflı sınava giriş belgesi çıktısı web adresinden alınarak başvuru kabul yerlerine şahsen başvurularak fotoğraf yapıştırılıp onaylattırılacaktır.

Adayların sınav için gerekli belgelerle aşağıda yazılı Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine şahsen başvuru yapmaları gerekmekte olup, posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B-Başvuru Kabul Yerleri
- Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
- İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
- İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
- Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
- Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

C-Sınav başvurularında istenilen belgeler:
Gümrük Müşavirliği Ön eleme sınavı için:
1- www.meb.gov.tr adresinden temin edilecek sınav başvuru çıktısı,
2- www.gumruk.gov.tr adresinden temin edilecek sınav başvuru formu ,
3- www.gumruk.gov.tr adresinden temin edilecek 1 nolu form ,
4- Nüfus Cüzdanı Sureti,
5- Öğrenim belgesi fotokopisi, (noter tasdikli)
6- Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil özeti, (Yeni tarihli)
7- Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi fotokopisi,
8- 4 adet renkli ve yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında vesikalık fotoğraf,
9- Sınav masrafı 50 –YTL’nin (Elli YTL KDV dahil) yatırıldığına ilişkin banka dekontu
10- Gümrük idaresinde en az on yıl çalışmış olup, bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinde geçirenler için üç yıl gümrük müşavir yardımcısı olarak çalışma koşulu aranmamaktadır. Bu haktan yararlanmak isteyen adayların Gümrük Müsteşarlığından alacakları onaylı hizmet cetveli,
11- Kapaklı telli naylon dosya,
12- Adayların 3 yıl Gümrük Müşavir Yardımcısı olarak Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak çalıştıklarına ilişkin sigorta hizmet dökümü, Hizmet dökümünde yer alan iş yeri numarasının gümrük müşavirliği firmasına ait olduğunu gösterir belge veya bordro.

Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı için:
1- www.meb.gov.tr adresinden temin edilecek sınav başvuru çıktısı,
2- www.gumruk.gov.tr adresinden temin edilecek sınav başvuru formu,
3- www.gumruk.gov.tr adresinden temin edilecek 2 nolu form ,
4- Nüfus Cüzdanı Sureti,
5- Öğrenim belgesi fotokopisi, (noter tasdikli)
6- Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil özeti, (Yeni tarihli)
7- 4 adet renkli ve yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında vesikalık fotoğraf,
8- Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurlar için üç yıl staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu haktan yararlanmak isteyen adayların Gümrükler Genel Müdürlüğünden alacakları onaylı hizmet cetveli,
9- Sınav masrafı 50 –YTL’nin (Elli YTL KDV dahil) yatırıldığına ilişkin banka dekontu
10- Kapaklı telli naylon dosya,
11-Adayların yüksek öğrenim sonrası 3 yıl stajyer olarak Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak çalıştıklarına ilişkin sigorta hizmet dökümü, Hizmet dökümünde yer alan iş yeri numarasının gümrük müşavirliği firmasına ait olduğunu gösterir belge veya bordro.

Eksik evrakla yapılacak müracaatlar işleme konulmayacaktır.

Sınav başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır, haklarında Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi düzenlenmiş ise bu belgeleri iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

İlgililere duyurulur.

İrtibat Telefon Numaraları: 0 312 306 84 68-67
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
coolman isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
 
Şu Anki Saat: 15:49
© Copyright 2006-2017 GümrükForum
A vBSkinworks Design