Geri git   Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum > GÜMRÜK CAMİASI FORUMU > Gümrük ve Dış Ticaret Bölümü Öğrencileri Forumu

Gümrük ve Dış Ticaret Bölümü Öğrencileri Forumu Gümrük ve Dış Ticaret bölümü öğrencilerinin bölümleri, meslek, iş olanakları ile ilgili paylaşımları bu bölüm altında yer almaktadır.

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama
Alt 04-06-2008, 02:35   #1 (permalink)
Üye
 
Üyelik tarihi: Jun 2008
Mesajlar: 1
Teşekkür: 0
0 Mesajda 0 kere teşekkür edildi
Standart Acil ödev!/ Gümrükte Taşımacılara kesilen usulzülük ceza işlemleri


Arkadaşlar ...
intenette hiç bir yerde bulamadım bu ödevi..
bilenleriniz varsa lütfen yardımcı olunuz bugun (çarşamba 04.05.08) son gundur...

Ödev konusu:Gümrük işlemlerinde usülsüzlük sonucu nakliyicelere kesilen ceza işlemleri..( 1 adet yani 1 örnek yeterlidir)

Teşekkürler
ykalvo isimli Üye şimdilik offline konumundadır    - E-Mail gönder
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
Alt 11-06-2008, 21:46   #2 (permalink)
Nemrut
ziyaretçi
 
Mesajlar: n/a
Standart RE: Acil ödev!/ Gümrükte Taşımacılara kesilen usulzülük ceza işlemleri


Arkadaşım 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241 nci maddesindeTaşımacılara kesilen usulsüzlük cezaları yer almaktadır.
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
Alt 11-06-2008, 21:52   #3 (permalink)
Nemrut
ziyaretçi
 
Mesajlar: n/a
Standart RE: Acil ödev!/ Gümrükte Taşımacılara kesilen usulzülük ceza işlemleri


Forum üyelerinin Dikkatine Gümrük Şefi olarak gümrüğe ilişkin her türlü sorularınızı burada yanıtlayacağım.
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
Alt 12-06-2008, 09:50   #4 (permalink)
V.I.P ÜYE
 
Üyelik tarihi: Sep 2007
Mesajlar: 677
Teşekkür: 1
18 Mesajda 19 kere teşekkür edildi
Standart RE: Acil ödev!/ Gümrükte Taşımacılara kesilen usulzülük ceza işlemleri


hangi gümrüktesiniz?
cgdms isimli Üye şimdilik offline konumundadır    - E-Mail gönder
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
Alt 12-06-2008, 10:46   #5 (permalink)
V.I.P ÜYE
 
Üyelik tarihi: Jun 2008
Mesajlar: 237
Teşekkür: 0
3 Mesajda 3 kere teşekkür edildi
Standart RE: Acil ödev!/ Gümrükte Taşımacılara kesilen usulzülük ceza işlemleri


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU
Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar
MADDE 239- İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı 33 üncü madde hükümleri gereğince belirlenen gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokanlar veya çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, söz konusu eşyanın ithalata konu olması halinde, CIF değerinin, ihracata konu olması halinde ise FOB değerinin onda biri oranında para cezası alınır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADDE 240-179 uncu maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre, beyan sahibinin söz konusu eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak istemesi halinde, eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin % 1`i oranında para cezası Türk Lirası olarak alınır.
MADDE 241- 1. Bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, bu Kanuna ve bu Kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve talimatlarla getirilen şekil ve usullere aykırı hareket edenlere 30.000.000 TL usulsüzlük cezası uygulanır.
2. 1 inci fıkrada belirtilen miktar, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır, bu hesaplamada 1.000.000 TL’sına kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.
3. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1 inci fıkrada belirtilen miktarın iki katı olarak uygulanır:
a) 6 ve 7 nci maddelere göre, gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak oluşturan belge ve bilgilerin, ilgili kişiler tarafından yanlış olarak verilmesi,
b) Vergi kaybı doğurmamasına karşın, 24 üncü maddeye göre birbirleriyle ilişkisi bulunan kişiler arasında bir satış işlemi olması ve bu ilişkinin beyan edilmemesi,
c) Yabancı limanlardan gelen veya Türkiye Gümrük Bölgesinden yabancı limanlara giden gemilerin geliş ve gidişlerinden en az üç saat önce sahip veya acentası tarafından gümrük idaresine bilgi verilmemesi,
d) 42 nci maddeye göre özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgenin süresi içinde verilmemesi,
e) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci maddeye göre verilen süreleri yirmidört saate kadar aşması,
f) Gümrük antrepolarının 93 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen teknik donanımlarında noksanlık bulunması,
g) Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, antrepolara konuldukları tarihte işleticiler tarafından kayıtlara geçirilmemesi,
h) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın süresi içinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmemesi,
ı) Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan eşyanın verilen süreyi aştıktan sonra geri getirilmesi,
j) Herhangi bir ihracat iadesinden yararlanmayan veya ihracat vergisine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmayan ihracata konu eşyanın cins, tür, miktar veya kıymetinin yanlış beyan edilmesi,
k) Serbest bölgelerde çalışan veya buralara giren ve çıkan kişilerin bu Kanunla konulmuş kurallara uymaması,
l) Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen belgelerin beş yıl süreyle saklanmaması.
4. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1 inci fıkrada belirtilen miktarın dört katı olarak uygulanır:
a) Bir kişinin 5 inci madde hükümlerine göre geçerli bir temsil yetkisi olmadığı halde başka bir kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takip etmesi,
b) 34 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükümlerinin aksine, karayolu taşıtlarının gümrük idaresinin izni olmadan yük veya yolcu alarak yoluna devam etmesi,
c) 45 inci maddenin 1 inci fıkra hükümlerine aykırı olarak, gümrük idaresine özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belge verilmeksizin taşıtlardan eşya boşaltılması, bu belgelerde kayıtlı eşyanın cinsinin yanlış beyan edilmesi veya kapların türleri ile üzerlerinde kayıtlı numara ve işaretlerin özet beyan kayıtlarına uygun olmaması,
d) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci maddeye göre verilen süreleri kırksekiz saate kadar aşması,
e) Genel antrepo ve serbest bölgelere getirilen parlayıcı, patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan ya da korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşyanın 94 ve 154 üncü madde hükümlerine aykırı olarak genel amaçlı eşya konulan yerlerde depolanması,
f) Gümrük antrepolarında bulunan eşyanın gümrük idarelerinin izni olmaksızın 102 nci maddede belirtilen elleçlemelere tabi tutulması,
5. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1 inci fıkrada belirtilen miktarın altı katı olarak uygulanır:
Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci maddeye göre verilen süreleri yetmişiki saate kadar aşması.
6. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1 inci fıkrada belirtilen miktarın sekiz katı olarak uygulanır:
a) 34 üncü maddenin 3 üncü fıkrası hükümlerinin aksine, Türkiye Gümrük Bölgesine giren gemilerin rota değiştirmesi, yolda durması, başka gemilerle temas etmesi, gümrük gözetimi yapılması için yol kesmemesi veya gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşması,
b) Taşıt araçlarının 33 üncü ve 91 inci maddede belirtilen önceden belirlenmiş yollar dışında seyretmesi,
c) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci maddeye göre verilen süreleri yetmişiki saatten daha fazla bir süre ile aşması


GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ

Gümrük kanununda ayrı bir ceza tayin edilmemiş haller
Madde 738 - a) Gümrük Kanununda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, adı geçen Kanuna ve bu Kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve talimatlarla getirilen şekil ve usullere aykırı hareket edenlere 157 YTL usulsüzlük cezası uygulanır. (27.02.2003 tarihli, 25033 sayılı R.G. ile yayımlanan Yönetmelik ile değişik olup, yürürlük tarihi 01.01.2003 tür)
b) (a) fıkrasında belirtilen tutar, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır ve bu hesaplamada 1 YTL .’na kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.
c) Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde (a) fıkrasında belirtilen miktarın iki katı olarak uygulanır:
1) Gümrük Kanununun 6 ve 7 nci maddelerine göre, gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak oluşturan belge ve bilgilerin, ilgili kişiler tarafından yanlış olarak verilmesi;
2) Vergi kaybı doğurmamasına karşın, Gümrük Kanununun 24 üncü maddesine göre birbirleriyle ilişkisi bulunan kişiler arasında bir satış işlemi olması ve bu ilişkinin beyan edilmemesi;
3) Yabancı limanlardan gelen veya Türkiye Gümrük Bölgesinden yabancı limanlara giden gemilerin geliş ve gidişlerinden en az 3 saat önce sahip veya acentesi tarafından gümrük idaresine bilgi verilmemesi;
4) Gümrük Kanununun 42 nci maddesine göre özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgenin süresi içinde verilmemesi;
5) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıtların Gümrük Kanununun 91 inci maddesine göre verilen süreleri 24 saate kadar aşması;
6) Gümrük antrepolarının Gümrük Kanununun 93 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen teknik donanımlarında noksanlık bulunması;
7) Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, antrepolara konuldukları tarihte işleticiler tarafından kayıtlara geçirilmemesi;
8) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın, süresi içinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmemesi;
9) Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan eşyanın verilen süreyi aştıktan sonra geri getirilmesi;
10) Herhangi bir ihracat iadesinden yararlanmayan veya ihracat vergisine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmayan ihracata konu eşyanın cins, tür, miktar veya kıymetinin yanlış beyan edilmesi;
11) Serbest bölgelerde çalışan veya buralara giren ve çıkan kişilerin bu Kanunla konulmuş kurallara uymaması.
12) Gümrük Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen belgelerin 5 yıl süreyle saklanmaması.
d) Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde (a) fıkrasında belirtilen miktarın dört katı olarak uygulanır:
1) Bir kişinin Gümrük Kanununun 5 inci madde hükümlerine göre geçerli bir temsil yetkisi olmadığı halde başka bir kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takip etmesi;
2) Gümrük Kanununun 34 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükümlerinin aksine, karayolu taşıtlarının gümrük idaresinin izni olmadan yük veya yolcu alarak yoluna devam etmesi;
3) Gümrük Kanununun 45 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükümlerine aykırı olarak, gümrük idaresine özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belge verilmeksizin taşıtlardan eşya boşaltılması, bu belgelerde kayıtlı eşyanın cinsinin yanlış beyan edilmesi veya kapların türleri ile üzerlerinde kayıtlı numara ve işaretlerin özet beyan kayıtlarına uygun olmaması;
4) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıtların Gümrük Kanununun 91 inci maddesine göre verilen süreleri 48 saate kadar aşması;
5) Genel antrepo ve serbest bölgelere getirilen, parlayıcı, patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan ya da korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşyanın Gümrük Kanununun 94 ve 154 üncü maddesi hükümlerine aykırı olarak genel amaçlı eşya konulan yerlerde depolanması;
6) Gümrük antrepolarında bulunan eşyanın gümrük idarelerinin izni olmaksızın Gümrük Kanununun 102 nci maddesinde belirtilen elleçlemelere tabi tutulması;
e) Usulsüzlük cezası aşağıdaki halde (a) fıkrasında belirtilen miktarın altı katı olarak uygulanır:
Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıtların Gümrük Kanununun 91 inci maddesine göre verilen süreleri 72 saate kadar aşması;
f) Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde (a) fıkrasında belirtilen miktarın sekiz katı olarak uygulanır:
1) Gümrük Kanununun 34 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükümlerinin aksine, Türkiye Gümrük Bölgesine giren gemilerin rota değiştirmesi, yolda durması, başka gemilerle temas etmesi, gümrük gözetimi yapılması için yol kesmemesi veya gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşması;
2) Taşıtların Gümrük Kanununun 33 üncü ve 91 inci maddesine belirtilen önceden belirlenmiş yollar dışında seyretmesi;
3) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıtların Gümrük Kanununun 91 inci maddesine göre verilen süreleri 72 saatten daha fazla bir süre ile aşması.
custom_33 isimli Üye şimdilik offline konumundadır    - E-Mail gönder
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
Cevapla

Tag Ekle
acil, ceza, gümrükte, işlemleri, kesilen, ödev or, taşımacılara, usulzülük

Seçenekler Arama


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
acil.. Siparişim gümrükte kaldı vtetik Yolcu İşlemleri- Posta Yoluyla Gelen Eşya 2 27-07-2009 11:54
UPS ile Almanya'dan gelen Kamera Gümrükte takıldı. Lütfen acil yardım. mistiks Yolcu İşlemleri- Posta Yoluyla Gelen Eşya 3 12-02-2009 18:44
Gümrükte eşyalarım kalırmı acaba? Acil yardım... darkinangel Yolcu İşlemleri- Posta Yoluyla Gelen Eşya 1 05-06-2008 18:33
ödev konum hakkında (acil) serkans SERBEST KÜRSÜ 1 07-03-2008 19:37
Acil ödev Petrolun fiyatını belirleyen etkenler urat Gümrük ve Dış Ticaret Bölümü Öğrencileri Forumu 1 03-12-2007 13:29

Şu Anki Saat: 10:02
© Copyright 2006-2012 GümrükForum
A vBSkinworks Design