Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 


Geri git   Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum > MEVZUAT > Mevzuat Ekleyin

Mevzuat Ekleyin Uygulamayı etkileyecek, önemli olduğunu düşündüğünüz mevzuatı, diğer kişileri de haberdar etmek için bu bölüm altında yayınlayabilirsiniz.

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama
Alt 03-02-2012, 15:10   #1 (permalink)
Üye
 
Üyelik tarihi: Jan 2012
Mesajlar: 3
Teşekkür: 0
1 Mesajda 2 kere teşekkür edildi.
Lightbulb NİHAİ KULLANIM Tebliği


01 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 27892

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)tan:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(NİHAİ KULLANIM)
(SERİ NO: 8)
MADDE 1 5/5/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 4) ile ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
---------------------

05 Mayıs 2006 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26159

Gümrük Müsteşarlığından :
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(NİHAİ KULLANIM)
(SERİ NO:4)
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutmayacak ithalatçılarınnihai kullanım uygulamasından yararlanmasına ve nihai kullanım nedeniyle alınan teminatların iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yetki
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli listelerde belirtilen nihai kullanıma konu eşya ile gümrük vergisi askıya alınan eşyadan kullanım amacı tayin edilen eşyanın indirimli veya sıfır oranında gümrük vergisi tatbik edilerek serbest dolaşıma girişinde uygulanacak usul ve esasları belirleyen 31.12.2003 tarihli, 25333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan2003/6661 sayılı “Nihai Kullanıma Konu Eşya İle Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatına İlişkin Karar”a dayanılarak hazırlanmıştır.

Nihai Kullanım İzni Verilebilecek Kişiler
MADDE 3- (1) Nihai Kullanım İzni, belirtilen Karar hükümleri uyarınca, eşyayı kendilerinihai kullanıma tabi tutacak ithalatçılara, bu Tebliğ hükümlerince de eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak firmalara devretmek suretiyle ithal eden ithalatçılara verilir.

İthalatçı ve Nihai Kullanıcılar İçin İzin
MADDE 4- (1) Serbest dolaşıma girecek eşyanın nihai kullanımı veya kullanım amacı tayin edilerek gümrük vergisinin askıya alınması nedenleriyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanmasını isteyen ithalatçı veya nihai kullanıma tabi tutacak ithalatçıların gümrük beyannamesinin tescil tarihinde veya bu tarihten önceki altı aylık süre içerisinde eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresine yazılı olarak izin başvurusunda bulunmaları gerekir.

(2) İznin geçerlilik süresi 2 yıldır. Ancak gümrük idarelerince kabul edilebilecek makul sebep olması ve bu durumun belgelendirilmesi kaydıylabu süre uzatılabilir.

(3) Eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutacak nihai kullanıcıların başvuruları 2003/6661 sayılı Nihai Kullanıma Konu Eşya İle Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatına İlişkin Karar eki Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu ile yapılır ve yetkili gümrük idaresince yapılacak değerlendirme sonucunda anılan Karar ekindeki Nihai Kullanım İzin Belgesi düzenlenir.

(4) Eşyayı kendisi nihai kullanıma tahsis etmeyecek ithalatçıların başvuruları ise Ek 1’de yer alan İthalatçılar İçin Nihai Kullanım Başvuru Formu ile yapılır. Bu şekilde başvuru yapan ithalatçılar adına yapılacak değerlendirme sonucunda Ek 2’de yer alanİthalatçılar İçin Nihai Kullanım İzin Belgesi düzenlenir.

Teminat
MADDE 5- (1)İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım hükümlerine tabi olduğu belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları için teminata bağlanacak tutar, nihai kullanım hükümleri gereği uygulanan indirimli veya sıfır vergi oranı ile eşyaya isabet eden vergi oranı arasındaki fark kadardır. Söz konusu teminat 3 üncü madde uyarınca kendisine izin verilenithalatçı firmalardan alınır.

İthalatçılar Tarafından Yapılacak Satış ve Devirlere İlişkin Beyan
MADDE 6- (1) Eşyanın, eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutmayacak ithalatçılar tarafından nihai kullanım hükümlerine tabi olunarak indirimli veya sıfır ithalat vergi oranından yararlanmak suretiyle serbest dolaşıma sokulması halinde, söz konusu eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak kişilere yapılacak satış ve devirler Ek 3’de yer alan forma işlenir. Söz konusu form ithalatın gerçekleştirildiği ve İthalatçılar İçin Nihai Kullanım İzin Belgesi düzenleyen gümrük idaresine beyan edilir.

Nihai Kullanıma Tahsis ve Teminat İadesi
MADDE 7- (1) 2 nci madde uyarınca izin alabilecek kişi ve firmaların adlarına düzenlenmiş olan izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde izni veren gümrük idaresine müracaatı üzerine veya bu süreden önce müracaat edilmesi halinde müracaat tarihinde yerinde yapılan denetimlere ilişkin bilgilerin yer aldığı Nihai Kullanımİzleme ve Takip Formu esas alınarak;

-Eşyanın sadece bir kez kullanılabilecek olması durumunda, tümünün süresi içinde öngörülen nihai kullanıma tahsis edildiğinin veya öngörülen amaçlar için kullanıldığının,

-Eşyanın mükerrer olarak kullanılması halinde öngörülen kullanıma ilk tahsis tarihi üzerinden2 yıl geçtiğinin,

tespit edilmesi halinde ithale konu eşyaların nihai kullanım konusu faaliyette kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla ilgili firmanın mali kayıtlarına istinaden Gümrük Müşaviri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen ortak rapora göre değerlendirme yapılarak teminat iade edilir.

Teminatta Sorumluluk
MADDE 8- (1)Eşyanın nihai kullanıma tabi tutulmasından ve 4 üncü madde uyarınca fark vergi için teminat verilmesinden adına beyanname düzenlenen ve İthalatçılar İçin Nihai Kullanım İzin Belgesi verilen ithalatçı sorumludur ve bu sorumluluk devredilemez.

Denetleyici ve izni veren gümrük idareleri
MADDE 9- (1)İzni veren gümrük idaresi denetleyici gümrük idaresidir. Ancak, ihtisas gümrüğü uygulaması gibi bazı zorunlu durumlar nedeniyle eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği veya öngörülen amaçlar için kullanılacağı yerin izni veren gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları dışında olması durumunda, denetleyici gümrük idaresi eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği veya öngörülen amaçlar için kullanılacağı yere en yakın gümrük idaresidir. Bu durumda, izni veren gümrük idaresi denetleyici gümrük idaresine izin belgesinin onaylı bir örneğini gönderir.

(2) Eşyanın deniz yoluyla gelen eşya olması ve transit olarak başka bir ildeki gümrük idaresine sevkinin gerekmesi durumunda birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(3) Eşyanın nihai kullanıcı olmayan ithalatçılar tarafından ithal edilmesi ve izni veren gümrük idaresine uzak bir yerde nihai kullanıma tabi tutulması durumunda 1 inci fıkra hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11- (1)Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
skylander isimli Üye şimdilik offline konumundadır    - E-Mail gönder
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
Alt 03-09-2016, 14:31   #2 (permalink)
Üye
 
Üyelik tarihi: Jul 2016
Mesajlar: 25
Teşekkür: 1
0 Mesajda 0 kere teşekkür edildi
Standart Cevap: NİHAİ KULLANIM Tebliği


çok teşekkürler paylaşım için
deracar isimli Üye şimdilik offline konumundadır    - E-Mail gönder
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
Alt 03-09-2016, 14:31   #3 (permalink)
Üye
 
Üyelik tarihi: Jul 2016
Mesajlar: 25
Teşekkür: 1
0 Mesajda 0 kere teşekkür edildi
Standart Cevap: NİHAİ KULLANIM Tebliği


Burdaki paylaşımlar elim ayağım oldu çok teşekkrler
deracar isimli Üye şimdilik offline konumundadır    - E-Mail gönder
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
Cevapla

Seçenekler Arama


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
2009/20 tebliği arsan50 Gümrük Mevzuatı 3 09-02-2009 13:35
Almanyadan Jetski ithali özel kullanim icin Mert78 Bedelsiz İthalat Kapsamında Türkiye'ye Otomobil İthalatı 4 18-06-2008 02:22
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/48) cemalban Dış Ticaret Mevzuatı 0 02-08-2007 09:56

Şu Anki Saat: 01:15
© Copyright 2006-2017 GümrükForum
A vBSkinworks Design
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220