Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: TSE ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK TESTİ


Merhaba dehawailand ,Aşağıda belirtiğim yazıyı okursan elektro manyetik direktifinde dikkat edeceğin husuları sıralamış
8504.31.80.90.19 ----- Diğerleri Not Var Adet 50 18 3.7


[I]CE (ELKTR.MANY.)
[I]CE (BELİRLİ GER.)
[I]ULAŞ.BAK. UYG.YAZISI
[I]VERGİ-MUAFİYET
[I]NİHAİ KULLANIM(8504.31.80) - G.V.:%0
[I]NİHAİ KULLANIM
[I]GTS HARİCİ(85) -ÇİN
[I]GTS HARİCİ -B.RUSYA / MYANMAR(85)
[I]TERCİHLİ MENŞE(85) ,(8504)Türk Standartları Enstitüsü

Genel SekreterliğiSayı :B.14.2.TSE.0.15.02.00–010.06–19740

Konu :Genelgeler20/01/2009

TAMİM 2009/7İlgi: a) 08.01.2009 tarih ve 6479 sayılı Tamim 2009/2

b) Dış Ticaret Müsteşarlığının 20.01.2009 tarih ve 620000095 sayılı yazısı.

31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren “CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2009/9) ile ilgili uygulama usul ve esasları ilgi (a)’da kayıtlı Tamim ile bildirilmiştir.Dış Ticaret Müsteşarlığının ilgi (b)’de kayıtlı yazısında söz konusu Tebliğde yer alan yeni Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) kapsamında ürünlerin uygunluk değerlendirmesinde bir takım sorunlarla karşılaşıldığı, söz konusu yönetmeliğin AB Direktif ile kararlaştırıldığında yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında bilgilerin münhasıran ürün üzerinde yer almasının gerekmediğinin değerlendirildiği belirtilerek bu bilgilerin ürün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterli olacaktır; denilmektedir.Bu çerçevede, yeni Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) kapsamındaki ürünler için, Tamim 2009/2 madde 3.3.2’nin (c) bendinin birinci ve ikinci fıkrası ile Tamim 2009/2 eki Ek–13 madde 4’ün (a) ve (b) bendinde istenilen işaretleme bilgilerinin ürün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterli kabul edilecektir.Gereğini ve Tamimin alındığının teyidini önemle rica ederim.

Metehan KÖYMEN