Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Hindistan'dan iplik ithalatı
Merhaba orya,Dedikleriniz aynen doğrudur.Sizin malınız 5205 giriyor.... Maliyetle ilgi konteyner (Navlun ) rakamları konusunda da yardımcı olabilirim uzakdoğu hattında iyibir maliyet çıkara biliriz


******KAYIT BELGESİ

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATININ KAYDA

ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALAT: (2009/21)

(31.12.2008 T. 27097 2. Mük.R.G.)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de fasıl numarası ile gümrük tarife pozisyonu (GTP) belirtilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatının ileriye yönelik olarak kayda alınmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Kayda alma

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in birinci maddesinde belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen "Kayıt Merkezleri"ne kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir "Kayıt Belgesi" düzenlenir.

(2) Bu Tebliğ’in birinci maddesinde belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.

İthalat

MADDE 3 – (1) Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, gümrük idarelerince bu Tebliğ’in ikinci maddesinde belirtilen "Kayıt Belgesi" veya elektronik ortamdaki kaydı aranır.

Metehan KÖYMEN

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey