Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Liman Mesai Ücretleri

Alıntı:
asiyan´isimli üyeden Alıntı
Merhaba,

Liman mesaileri konusunda yardımcı olabilir misiniz?
Liman mesailerinin (Liman giriş, tahliye,posta ücretlerinin vs) düzenlendiği genelge, tebliğ, tasarruflu yazı vs var mıdır? (Devlet limanları için)

Yoksa her liman işletmesi kendi tarifesini kendi mi belirler?
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.54.1681-7
Konu :Fazla mesai ücreti
01.11.2007

GENELGE
(2007/28)


Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan özellikle ihracat, gemi yükleme ve boşaltma işlemleri ile Ro-Ro taşımacılığına ilişkin işlemler nedeniyle tahsil edilen fazla mesai ücretlerinde uygulama birliğinin olmadığı, bunun da değişik ortamlarda şikayetlere yol açtığı anlaşılmaktadır.
4458 sayılı Gümrük Kanununun 220 ve 221 inci maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 679 ve müteakip maddelerinde fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak gerekli düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca, 13.10.2005 tarihli ve 2005/17 sayılı Genelgeyle konunun uygulamasına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Söz konusu Genelgedeki hususlarla birlikte;

1- Fazla mesai yapmak üzere deniz ve hava sınır kapılarında bulunan gümrük idarelerinde ihracatta en fazla 3, bunun dışındaki işlemlerde en fazla 4;
Diğer gümrüklerde ihracatta en fazla 2, bunun dışındaki işlemlerde en fazla 3 personel görevlendirilecektir.
Ayrıca görevlendirilmeleri halinde, idare amiri, vezne ve onay memurları için 1’er saatlik fazla mesai ücreti tahakkuk ettirilecektir.
2- Boş konteynerlerin yükleme ve boşaltma istemlerinde en fazla 3 personel ve çalışılan saat ücreti esas alınmak suretiyle fazla mesai ücreti tahakkuk ettirilecektir.
Dolu konteynerlerin yükleme ve boşaltma işlemlerinde ihracat için en fazla 3, ithalat için en fazla 5 personel ve çalışılan saat ücreti esas alınmak suretiyle fazla mesai ücreti tahakkuk ettirilecektir.
3- Ro-Ro taşımacılığında araçlar için kamyon başına tahsil edilen ücret esas alınarak fazla mesai ücreti tahakkuk ettirilecektir.
4- Transit işlemlerinin TIR Karnesi kapsamında yapılması halinde (ihracat işlemleri hariç) en fazla 3 personel ve çalışılan saat ücreti esas alınmak suretiyle,
Transit işlemlerinin transit beyannamesi kapsamında yapılması durumunda özet beyanla birlikte transit beyannamesinin taşıyıcı tarafından eşzamanlı olarak verilmesi halinde en fazla 3, diğer hallerde ise transit beyannamesi için en fazla 3 ve özet beyan için en fazla 2 personel ile çalışılan saat ücreti esas alınmak suretiyle,
fazla mesai ücreti tahakkuk ettirilecektir.
5- Gemi geliş ve gidişlerinde (özet beyan, soru kağıdı gibi) yapılan işlemler için tahakkuk ettirilecek fazla mesai ücreti kişi başına 2 saati geçmeyecektir.
6- Antrepolar için tahsil edilecek fazla çalışma ücreti ile ilgili olarak 2005/17 sayılı Genelgenin 10 uncu maddesinin uygulanmasında gerekli özen gösterilecek, global mesainin miktarı antrepoların işlemleriyle doğru orantılı olarak belirlenecektir.
7- 1 saatten az süren işlemler 1 saat sürmüş gibi değerlendirilecek ve bu işlemler için 1 saatlik fazla mesai ücreti tahsil edilecektir.
Belirtilen hususlara uyulması konusunda tüm personelin azami dikkati göstermesi ve genelge hükümlerine eksiksiz uyulması gerekmektedir.
01.03.2007 tarih ve 2007/14 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.M. Emin ZARARSIZ
Müsteşar


DAĞITIM:
Tüm merkez ve taşra teşkilatına