Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: iskonto

Alıntı:
tarık12´isimli üyeden Alıntı
Eşyanın gümrük kıymetine eklenmesi gerekip gerekmediği bir muamma olan iskontonun hangi durumlarda kıymete eklenmesi yönündeki tereddütlerimi giderme yolunda bana yardımcı olursanız çok sevirim

Sn, tarık12


Satıcı ile Alıcı arasında çeşitli nedenlerle oluşan İSKONTO tutarlarının Gümrük Kıymetine ilave edilip, edilmeyeceği konusunda söylediğiniz gibi bir tereddür vardır. Bu Konuda çeşitli davalar oluşmuştur.
Ancak bu konuda en önemli yol gösterici aşağıda belirttiğim Gümrük Müsteşarlığı Genelgesidir.İlgili Genelge hangi durmlarda İskontonun Gümrük Kıymetine ilave edliceğini ifade etmektedir.

Saygılarımla,T.C.
BASBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTESARLIGI
Gümrükler Genel Müdürlügü

SAYI : B.02.1.GÜM.0.06.00.11.354-23 Ankara
KONU: İskontolar

14.11.2001
GENELGE (2001/38)

İthal esyasının gümrük kıymetinin tespitinde ıskontoların tabi tutulacagı islem konusundaki duraksamaları gidermeye yönelik olarak, asagıdaki hususların açıklanmasına gerek görülmüstür.

1. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 24 üncü maddesine göre ithal esyasının gümrük kıymeti esyanın satıs bedelidir. Satıs bedeli, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satısta, Gümrük Kanununun 27 ve 28 inci maddelerine göre gerekli düzeltmelerin de yapıldıgı fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır.

Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal esyası için alıcının satıcıya veya satıcı yararına yaptıgı veya yapması gereken ödemelerin toplamıdır.
Bu kapsamda, gerekli kosullara uygunluk saglayan iskontoların satıs bedeli yöntemine göre gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

2. Satıs bedeli yöntemine göre ithal esyasının gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınacak iskontolar "pesin ödeme iskontosu" ve "miktar iskontosu"dur.

Bu konuda, öncelikle yapılan iskontonun pesin ödeme veya miktar iskontosu tanımına girip girmedigi, bu çerçevede gerekli kosulları tasıyıp tasımadıgı hususlarının incelenmesi gerekmektedir.
Bu inceleme sırasında iskonto oranları da gözönünde bulundurulmalıdır.

a) Satısa konu esyanın sevk edilmesinden önce alıcı tarafından esya bedelinin ödenmesi uluslararası ticarette "pesin ödeme" olarak tanımlanmaktadır.
"Pesin ödeme iskontosu" ise mal bedelinin pesin ödenmesi nedeniyle alıcıya tanınan bir fiyat indirimidir.
Dolayısıyla, pesin ödeme iskontosu yapıldıgı belirtilen islemlerde, öncelikle ödeme seklinin ne oldugu arastırılmalı, ithal esyasının gümrüge beyanından önce pesin ödeme iskontosunun yapıldıgı ve buna göre mal bedeline iliskin ödemenin de gerçeklestirilmis bulundugu tespit edilmelidir.
Ayrıca pesin ödeme iskontosunun ticarette "mutat iskonto" olarak kabul edilen oranlarda ve satıcının bulundugu ülkede benzeri ticari muamelelerde uygulanan oranlara yakın olması gerekmektedir.

b) "Miktar iskontosu," satıcının alıcıya, belli bir dönem içinde satın aldıgı miktara göre fiyattan yaptıgı indirimdir. Miktar iskontosu yalnızca satıcının satılan esya miktarına baglı olarak önceden belirlenen bir ödeme planına göre fiyat uygulandıgı durumlarda söz konusudur.

Bu iskontonun da ticarette mutat olarak kabul edilen oranlarda bulunması ve aynı miktarda mal alan tüm alıcılara uygulanması gerekmektedir.
3. 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen kosulları tasımayan, alıcı ile satıcının kisisel iliskilerinden kaynaklanan özel iskontolar ile mutat olmayan miktardaki iskontolar esyanın gümrük kıymetini azaltıcı bir unsur olarak kabul edilmez.

4. Yükümlü tarafından ibraz edilen belgelerde gösterilen iskontoların kabul
edilebilirligi konusunda süphe hasıl oldugunda 2000/13 sayılı 8.2.2000 tarihli Genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde yükümlüden ek bilgi ve belge istenilerek, uygunluk arastırması yapılacaktır.

Bilgi edinilmesi ve buna göre geregini rica ederim.
Müstesar a.
H. Cahit SOYSAL
DAGITIM
Merkez ve Tasra teskilatına
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com