Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Potansiyel Vergi Numarasına sahip yurtdışındaki firma adına antrepo bey. verilmesi
Alıntı:
osmank´isimli üyeden Alıntı
Potansiyel Vergi Numarasına sahip yurtdışındaki firma adına antrepo bey. verilmesi ile ilgili işlem yapan arkadaşımız var mı?
Bu konuda tecrübelerini paylaşırsa sevinirim.
İyi çalışmalar!

Alıntı:
osmank´isimli üyeden Alıntı
Mevzuatta yapılabileceği belirtiliyor. Bu tip bir uygulamam olmadı. 1-2 ay içersinde olacak. Olunca sizlerle paylaşırım.

Konu ile ilgili Başmüdürlüklere dağıtımlı yazıdan alıntı,

BİLGE Sisteminde antrepo beyannamesinin tescil edilebilmesi için 8 No.’lu alıcı ve 14 No.’lu beyan sahibi kutucuklarına kayıtlı bir vergi numarasının yazılmasını zorunlu tutulduğu, bu nedenle yurt dışında yerleşik yabancı firmaların Türkiye’de vergi mükellefi olmamalarından dolayı belirtilen alanlara kaydedilmek üzere sistem üzerinde 13 karakteri aşmamak üzere “YBF-FİRMAİSMİ” formatına uygun bir şekilde kod verilmesi gerektiği belirtilmişti.
Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin 280/2. maddesinde “Satıcı veya göndericisi belli, alıcısı emre olan eşya, antrepo işleticilerinin sorumluluğu altında genel antrepolara konulabilir. Bu şekilde genel antrepoya konulan eşyanın, alıcısının belirlenmesinden sonra tamamen veya kısmen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına izin verilir.” hükmü yer almaktadır.
Diğer yandan, Türkiye’de ticari faaliyeti bulunmasa dahi, yurt dışında mukim firmaların ilgili Vergi Daireleri’nden “potansiyel vergi numarası” almalarının mümkün olduğu anlaşılmıştır.
Bu itibarla, alıcısı emre olarak gelen ve geçici depolanan eşya statüsünde genel antrepolara alınan eşyanın, gönderici firma adına antrepo beyannamesi tescil edilmek istenilmesi durumunda, belirtilen alanlara “YBF-FİRMAİSMİ” şeklinde giriş yapılmayarak, bu alanlara alınacak “potansiyel vergi numarası” ile giriş yapmalarının sağlanması gerekmektedir.
Ayrıca, belirtilen şekilde antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, yurt dışında mukim firma tarafından eşyanın alıcısının belli olmasını müteakip gönderilecek, Gümrük Yönetmeliği’nin 120. maddesine uygun olarak düzenlenmiş kesin satış faturası ile serbest dolaşıma girmek üzere bir başka firmaya satılması durumunda 291. madde hükümlerine tabi olmaksızın işlem yapılması gerekmektedir

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey