Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
RE: Yurt Dışından Kişiye 7 Adet Telefon ithalatı Yardım


Merhaba!

8517.12.00.00.13

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil), (84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç)
- Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil)
- - Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar
- - - Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları

**İthalat 2009-6 sayılı tebliğ kapsamında, gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) onaylanacak GARANTİ BELGESİ gümrük idarelerince aranır.
**Standardizasyon 2009-08 Tebliğ Ek-1 gereğince; A.TR Belgesine haiz AB Menşeli olanlar hariç olmak üzere, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği’ne uygun ve güvenli olması zorunludur.
Denetimler, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.

**Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No 65 gereğince Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Esenboğa, Ankara TIR, Mürted Gümrük Başmemurluğu, A.H.L., A.H.L. Serbest Bölge, Erenköy, Halkalı, Haydarpaşa, İstanbul Deri Serbest Bölge, Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Gümrük Müdürlüklerinden yapılır.

VERGİ BOYUTU:

** Özel Tüketim Vergisi %20
** KDV %18
** Gümrük Vergisi Muaf

** Radyo alıcısı olup olmamasına göre ayrıca TRT Bandrol ücreti alınmaktadır.