Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ATR belgesi


ilgili Almanya Ticaret Odası veya ATR belgesini düzenleyen Alman kuruluş firma ATR talebinde telafi edici vergiler ve kullanılan 3 ülke ürünleri için ödenen vergiler ve Alman menşe kazanacak son işlemler göz önüne alınarak ATR belgesi düzenlenebilir. TR-AB gümrük birliği veya başka Gümrük Birliği üyeleri arasında bir defa ödenen vergiler diğer ülkelerde ödenmez. GATT ve diğer uluslararası mevzuatlar sanayi ürünleri vergileri hemen tüm GATT üyesi ülkelerde aynı veya çok yakındırlar. TR veya Almanya'da vergisel olarak bir avantaj bulunmamaktadır.
Bilgi;
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar ‘da A.TR Dolaşım Belgesi; Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belge olarak tanımlanmaktadır. A.TR Dolaşım Belgesi ilişkili olduğu eşyanın gümrük birliğinde serbest dolaşımda olduğunu göstermektedir. Bu itibarla gümrük birliği kapsamındaki bir ülkeden gelen ancak A.TR Dolaşım Belgesi bulunmayan bir eşyaya 3 üncü ülkelere uygulanan vergi oranları uygulanmaktadır.

iyi çalışmalar