Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: DEFOLU PARKE İTHALİ


Merhaba cmcerdal



T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü



Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.17.521-7047

Konu :



21.01.2003 / 01717

GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE




Müsteşarlığımıza laminat parke isimli eşyanın, son zamanlarda düşük fiyatlı, standart dışı ve defolu (kusurlu) olarak ithal edildiğine ilişkin bilgiler intikal etmektedir.

Söz konusu eşyanın ithalatında azami dikkatin gösterilmesi hususunda gereğini irca ederim.




*****Malumların olduğu üzere, mer’i İthal Rejimi Kararı’nın 7 inci maddesi mucibince, eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu(defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali Müsteşarlığımız iznine tabi bulunmaktadır.