Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: simulatör


Merhaba KaNaRyA,8805.29.00.00.00 -- Diğerleri Not Var - 5

*****KDV %18
*****GUMRUK VERGİSİ %1.7


[I]ULAŞ.BAK. UYG.YAZISI
[I]VERGİ-MUAFİYET
[I]NİHAİ KULLANIM
[I]GTS HARİCİ(88) -ÇİN
[I]GTS HARİCİ -B.RUSYA / MYANMAR(88)
[I]TERCİHLİ MENŞE(88) ,(8805


UYGUNLUK YAZISI
MADDE 1 – (1) EK:1’de gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyalar ile EK:2’de ve İthalat Rejimi Kararı Eki (VI) Sayılı Liste’de yer alan eşyaların sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma Bakanlığı’nın (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.


VERGİ MUAFIYETI
107’nci maddesi ise; Yabancı deniz ve hava gemilerinin kendilerine mahsus olarak içlerinde getirdikleri veya Türk limanlarından aldıkları serbest dolaşıma girmemiş donatım eşyası ve işletme malzemesi gümrük vergisinden muaftır.Donatım eşyası ile işletme malzemesinin cins ve nevileri Ulaştırma Bakanlığı ve Müsteşarlıkça tayin ve tespit olunur.