Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Kıymet Bildirim Formu Nedir?Nasıl Doldurulur?
Eşyanın gümrük kıymetinin satış bedeli yöntemine göre belirlenmesinin mümkün olup olmadığı ve mümkün ise bu yönteme göre hesaplanacak gümrük kıymetinin tespiti için, ticari işleme ilişkin unsurların bilinmesi gerekir. Ancak, gümrük idaresi, alıcı ile satıcı arasında gerçekleşen ticari işlemin tarafı olmadığı için, bu işlemde ortaya çıkan koşulları bilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, gümrük idaresinin kıymet konusunda bir görüş oluşturabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgileri temin etmesi gerekir. KBF’nun fonksiyonu bu bilgilerin gümrük idaresine beyan edilmesidir.

Bizim kullandığımız kıymet bildirim formu format olarak, AB nin aynı amaçla kullandığı DV1 ve DTÖ ye taraf diğer ülkelerin kullandığı kıymet bildirim formları ile büyük ölçüde benzerdir.

Kıymet Bildirim Formu bir ithalata konu eşyanın kıymeti hakkında bilgiler içeren bir formdur. Bilindiği üzere eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesi için çeşitli bilgilere gereksinim duyulmaktadır.Bu bilgilerin bazıları satış bedeli yönteminin uygulanabilirliğine ilişkinken, bir kısmı eğer satış bedeli yöntemi uygulanabiliyorsa bunun unsurlarına ilişkindir.
(GY 23 nolu Ekte bir örneği bulunur)

DOLDURULMASI

Kıymet Bildirim Formu önlü arkalı tek sayfadan oluşmaktadır.

1. Kutuya satıcının adı, adresi, ülkesi,
2. Kutuya alıcının adı,adrsi,ülkesi,
3. Kutuya bu formu dolduranın adı,adresi
4. Telim koşulları(örnek olarak CIF İstanbul FOB tahran şeklinde)
5. Beyannameye eklenen herbir faturanın sayı ve tarihi
6. Eğer kontrat varsa herbirinin tarih ve sayısı,
Yazılır.

7. 8. 9. kutularda, DTO kıymet antlaşmasının ilgili maddelerine göre belirlenmiş ve bizim gümrük mevzuatımıza tamamen adapte edilmiş olan, satış bedeli yönteminin uygulanabilirliğine ilişkin sorular yer almaktadır.

7. Bölüm’de DTO VA ‘nın 1/1-d ve 2. doğrultusunda alıcı ve satıcı arasında ilişki olup olmadığına ve eğer ilişki varsa, fiyatın etkilenip etkilenmediğine ilişkin sorular bulunmaktadır.İlişki halleri ise altta yer alan 7. kutuya note isimli kutuda belirtilmiştir.

8. Bölüm’de, ithal eşyası için, DTO VA 1/1-a ve b maddelerinde belirtilen kısıtlamaların söz konusu olup olmadığına ilişkin sorular yer almaktadır.

9. Bölüm’de ithal eşyası için DTO VA 8/1 da belirtildiği şekilde royalti, lisans ve eşya ile alakalı olarak satıcıya sonradan intikal eden hasılatın olup olmadığına ilişkin sorular yer alır.

Formun arka yüzü A ,B, C şeklinde 3 ana bölüme ayrılmıştır.

A bölümünde gerçekte ödenen veya ödenecek fiyatın belirlenmesi için eşyanın fatura fiyatı ve varsa dolaylı ödemeler beyan edilmektedir.

B bölümünde DTO kıymet anlaşmasının 8 maddesinde de belirtilen, gümrük kıymetine ilave edilecek unsurların bedelleri beyan edilmektedir. Yapılan ithalat ile ilgili olmayan sorulara ise boşluklara “none” veya “n/a” yazılarak , o bölümle ilgili bildirimin olmadığının gösterilmesi gereklidir.

C bölümünde Eşyanın Gümrük kıymetinden indirilecek giderler beyan edilerek formun doldurulması tamamlanır.

Bilindiği üzere eşyanın gümrük kıymeti “gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat+ilaveler-indirimler” şeklindeki basit formül aracılığıyla hesaplanmaktadır.
24 no’lu bölümde A+B-C şeklindeki bir formül ile eşyanın gümrük kıymetinin bu formule uygun olarak beyan edilmiş olur.


GY119. maddeye göre form aynı fatura, taşıma belgesi vb. beyannameye eklenmek zorundadır.(ihracat,antrepo,transit rejimleri dışında). Eğer form uygun şekilde doldurulmamışsa bu fiilin de cezası (GK241/1) maddesidir

Kıymet Bildirim Formunun hüküm ifade etmesi için beyan sahibi tarafından imzalanması gereklidir.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey