Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: amerikadan hediye paketi

sizin durumunuzdaki bir kişiye gümrük müsteşarlığının verdiği cevabı bilgilerinze sunuyorum. umarım faydalı olur.kişisel görüşüm her ne kadar mevzuat hazretleri böyle bir olaya cevaz veriyor olsa da, bürokrasi hazretleri size engel çıkarıp o güzelim balıklarınızı öldürebilir. Çünki sizin yaptığınız aynı zamanda canlı hayvan ithalatı mevzuatına da dahil edilip engeller çıkarılması muhtemeldir.siz en iyisi bu işten vazgeçin.işte gümrük müsteşerlığının cevabı:
ilgide kayıtlı e-mailiniz incelendi.
Posta yoluyla gelen ve önemli değeri olmayan eşyaya uygulanacak muafiyete ilişkin hükümler 05.02.2000 tarihli 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/53 sayılı Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar'da belirtilmiştir.
Sözkonusu Kararın 4'üncü maddesi ile yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 EURO'yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü eşyanın,
5/1'nci maddesiyle de; yolcuların beraberlerinde ya da yolcudan iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen yolcunun kendi kullanımına mahsus gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşyanın,
Gümrük vergilerinden muaf olduğu hükme bağlanmıştır.
Aynı Kararın 39'ncu maddesine göre ise, Kararın 32-38'nci maddeler hükümleri çerçevesinde, gümrük vergileri ödenmeksizin ithal edilebilecek toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen eşya saklı kalmak üzere, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ya da 18 veya daha yukarı yaştaki yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelip ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkiyat ya da yolcu başına kıymeti 1500 EURO'yu geçmeyen eşyadan tek ve maktu bir vergi tahsil edilmektedir. Bu sabit oran eşyanın kıymeti üzerinden % 10 olarak uygulanmakta olup, eşyanın geliş ülkesinin yukarıda belirtilen işlemler üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.