Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Müzik Aletleri İthalatı

1) Marka ; İsim, Logo, işaret gibi ayırt edilebilir özelliği olan bir şey olabilir. Bu anlamda Markayı, Logo dan ayrı olarak düşünmeyiniz. Belirleyeceğiniz bir Logo veya İsmi Marka olarak tescil ettirebilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz en önemli husus, Aynı kategoriye giren ürün gurubundaki tescilli markalarla benzer veya ayırt edilemeyecek özellikte olmaması gerekir.
Marka tescilini TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ yapar. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi;

http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=280

adresinden alabilirsiniz.

Bu Marka tescili konusunu bir Marka Danışman Vekil ile yürütmenizi öneririm.

2) Gümrük İşlemleri hususunda; belirtmiş olduğunuz müzik aletleri genel anlamda herhangi bir ön izine , Garanti Belgesi, CE denetimi gibi bir uygulamaya tabi olmadığından, İthal edeceğiniz ürünler için Yasal Gümrük Vergilerini ödemeniz yeterlidir.
Müzik aletleri genel olarak, Gümrük Tarife Cetvelinin 92. Fasılında sınıflandırılır ve % 1,7-%4 arasında Gümrük Vergisi ile % 18 KDV ye tabidir.


3) Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat yapabilirler.

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, Şahıs Firması, Ltd, Adi ortaklık vs. gibi bir ticari vergi mükellefiyeti tescil ettirilerek, ticaret odasına veya meslek odasına kayıt olmak İthalat yapmak için yeterli olacaktır.

Kendi oluşturacağınız ve tescil edeceğiniz MARKA adı altında Yurtdışı üreticiden üretimini yaptırarak İthalini yapacağınız eşyalar için yasal anlamda gerekli olan bir izin yoktur. Burada dikkat etmeniz gereken. Üretici ile kendi markanız adı altında üretimini yapılacak ürün için bu markanın kullanılması hususunda bir bağlayıcı sözleşme yapmanız sağlıklı olur. ( Yani, üretici sizin markanız adıyla üreteceği ürünleri ve markayı sizin izniniz olmadan kullanmamalı, bu ürünleri başkasına satmamalı)

4) Gümrük Maliyeti konusunda ; vergi oranlarını 2. madde de yazdım. Bunların dışında gümrükte oluşabilecek tahmini masraf kalemleri aşağıdadır.

- Ordino bedeli……. 300 TL
- Ardiye Bedeli …… 400 TL
- Gümrük Sair Hizmetler : 500 TL
- İç Nakliye

Gibi diğer masraf kalemleri oluşur. Daha sağlıklı bir maliyet analizi için, gerçekleştirilecek ve sipariş safhasına gelmiş bir ithalat işlemine ait PROFORMA FATURANIN görülerek buna göre masrafların çıkarılması sağlıklı olacaktır.

5) Taşıma ücretinin bilinebilmesi için Malın yükleme limanı ile , varış limanının ve ürün hacim ve tonajının bilinmesi gerekir. Bu anlamda size önderim İhracatçı firmadan anlaşmanızı CIF ( mal bedeli+taşıma+sigorta dahil) yapmanızdır. Bu sizin için daha uygun olacaktır.

Saygılarımla,
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com