Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: dahilde işl. eşdeğer eşya ve tev


Merhaba,


TEV girdinin ithal edildiği menşe (kaynak) ülkeye, ilgili ihracat tarihinde uygulanan vergidir. Ancak, ilgili ihracat tarihinde menşe (kaynak) ülkeye uygulanan vergi oranı 0 (sıfır) ise (Toplu Konut Fonu kesintisi de öngörülmemişse), TEV tahsilatı aranmaz.


Bu çerçevede; TEV Tablosu’nun, ilgili İBGS’lerce kontrol edilmesini müteakip TEV’in ana parasının ve/veya faizinin eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, ilgili İBGS’ce Tablo’da bu konuya ilişkin açıklama (dipnot) düşülmesi kaydıyla ilgili gümrük idaresine gönderilmesi ve faiz hesaplamasının tahsilatı yapan gümrük idaresi tarafından yapılması, dolayısıyla Tablo’nun "Faiz" ve "Fark" kısmının İBGS’lerce hesaplanmaması gerekmekte olup; bu şekilde hazırlanan tabloların ilgili gümrük idareleri (TEV işlemlerinin farklı gümrük idareleri tarafından yapılması durumunda, TEV Tablosu ilgili gümrük idarelerine ayrı ayrı gönderilecektir.) ve firmaya gönderilmesi, ilgili gümrük idaresinden alınacak cevabi yazıya istinaden TEV ile ilgili gerekli işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.