Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Transit Eşyanın Antrepoya Alınması


Gümrük Yönetmeliğinin 230 uncu maddesi; “İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması, transit rejimi hükümlerine tabidir.

Transit rejimine tabi tutulan eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;

a) Yabancı bir ülkeden gelip yabancı bir ülkeye,

b) Yabancı bir ülkeden Türkiye'ye,

c) Türkiye'den yabancı bir ülkeye,

d) Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe,

Taşınabilir.” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, limanda özet beyan kapsamındayken antrepo beyannamesi verilmek suretiyle aynı müdürlük denetimindeki antrepolara aktarılmak istenen eşya için transit beyannamesi düzenlenmesi, hareket ve varış gümrük idareleri aynı olacağından mümkün değildir.

Aynı şekilde, antrepo beyannamesinin tescil edilmesi ile antrepo rejimi hükümleri başlayacağından, bir gümrüklü saha içerisindeki geçici depolama yerinden aynı gümrük idaresinin denetimi altındaki antrepolara eşya sevkinde de transit rejimi uygulanamayacaktır.