Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Almanyadan kiralanacak malzeme için gümrük prosedürü


Merhaba Hande hanım,
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'nun 29 uncu maddesine göre Finansal Kiralama Sözleşmeleri kapsamındaki eşyanın Türkiye'ye girişinde, gümrük mevzuatının süre kısıtlaması hariç sözleşme süresine bağlı Geçici İthalat Rejimine dair hükümler uygulanmaktadır.

Anılan Kanun çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tescilleri uygun görülen Finansal Kiralama Sözleşmeleri kapsamındaki eşyanın geçici ithaline izin verilmekte ve geçici ithali gerçekleştirilen eşyaya ait geçici ithalat beyannamelerinin birer örneği ilgili gümrük idaresi tarafından adı geçen Kuruma gönderilmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 128 ila 134 üncü maddeleri kapsamı Gümrük Yönetmeliği'nin 419 uncu maddesi gereğince gümrük idarelerince geçici ithaline izin verilen eşyanın yurt dışından kiralanarak getirilmesi de mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından operasyonel (adi kiralama) ya da finansal kiralama yoluyla ithal edilen eşyanın gerek dış ticaret istatistiklerine gerekse ödemeler dengesi hesaplarına daha sağlıklı yansıtılmasının gerektiği belirtilerek, operasyonel kiralama ile ithal edilen eşyanın, kira süresi sonunda yeniden ihraç edileceği için dış ticaret istatistiklerine dahil edilmediği, ancak ödemeler dengesi hesapları için ayrı kayıt edilerek raporlandığı, bu kiralama şekilleri istatistiklerde ayrıştırılırken, beyannamenin 24 numaralı alanındaki sözleşme kodlarının finansal kiralama için "15", operasyonel kiralama için "61" olarak kullanılması gerekirken, ithalatçıların finansal kiralama işlemlerini "15" sözleşme kodu ile beyan etmek yerine "90" kodu ile beyan etmesi neticesinde, gümrük beyanname bilgilerinden finansal kiralama ile yapılan ithalatları sağlıklı tespit etmenin mümkün olmadığı, bu nedenle zaman zaman dış ticaret değerlerinde geriye dönük düzeltmeler yapılması gerektiğinden bahisle yükümlülerin kiralama yoluyla yaptıkları geçici ithalatta, Gümrük Yönetmeliği Eklerinden Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı Ek-20'nin "İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar" isimli 12 no.lu ekinde yer alan sözleşme kodlarının doğru şekilde beyan edilmesi istenilmektedir.

Bu itibarla, kiralama veya finansal kiralama kapsamındaki geçici ithalat işlemlerinde, Gümrük Yönetmeliği eklerinden Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı Ek-20'nin "İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar" isimli 12 no.lu ekinde yer alan (15) ve (61) kodlarının mevzuat dahilinde doğru beyanının sağlanması ve konuyla ilgili olarak yükümlülerin de bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.