Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Almanyadan kiralanacak malzeme için gümrük prosedürü
Merhaba Osman bey ,
benim yazmış olduğum 2009/10 nolu genelge genelgenin Konu : Kiralama veya finansal kiralama kapsamındaki geçici ithalat işlemlerinde (15) ve (61) kodlar olarak belirtilmiş ticari kiralama içinde bu genelge geçerlidir.


(*******)Madde 419 - (14.08.2002 tarihli, 24846 sayılı R.G. yayımlanan değişik hali) Geçici ithalat izni eşyayı kullanan veya kullandıran kişinin talebi üzerine yetkili gümrük idarelerince verilir.

Gümrük Kanununun 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eşyanın, geçici ithalat rejiminden yararlandırılmasına ilişkin izin talep başvurularının aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yapılması gerekir.

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali talep edilen diğer eşya için izin hak sahibi tarafından 55 no.lu ekte yer alan Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formu düzenlenerek aşağıda belirtilen belgelerden biri veya bir kaçı ile;

a) Proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi,

b) İhtiyaç duyulursa eşyanın teknik özelliklerini gösterir katalog ve/veya teknik dokümanlar,

c) Eşyanın gönderilme amacı ve süresini, bedelli veya bedelsiz olup olmadığı ile sair hususları kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında imzalanmış bir anlaşma varsa aslı ve tercümesi veya kiralamaya ilişkin gönderici firmanın yazısının aslı ve tercümesi, ibraz edilerek yetkili gümrük idaresine başvurulur.

İzin Talep Formu üzerindeki kutuların yetersiz olması halinde eşyaya ait bilgileri içeren üç nüsha liste forma eklenir..

KISMİ MUAFİYETTEN FAYDALANMAYACAK EŞYA LİSTESİ

(26.06.2002 tarih ve 24797 sayılı R.G. ile yayımlanan 2002/4256 sayıl BKK ile değişik)

a)

b) Tüketilebilen ürünler (sarf malzemeleri)

c) Türkiye Gümrük Bölgesinde kalış süresine bağlı olarak kullanım süresinin uzunluğu nedeniyle ülke ekonomisine zarar verecek eşya

d) Gerçek ve tüzel kişilerce bir gelir temin etmek amacıyla umuma mahsus yerlerde kullanılmak veya kullandırılmak üzere getirilen eşya

e) Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya

f) Komple tesis (Kamu kurumları tarafından getirilecek olanlar hariç)

g) Büro eşyası (Bilgisayar, fotokopi cihazı, çok amaçlı telli telefon, faks cihazı vb. alet ve cihazlar)

h) Kara taşıtları (Özel amaçlı olanlar hariç)

i) Yedek parça

j) Ülke sanayi ve ekonomisine bir katkı sağlamayacak kişisel kullanım amacı ile getirilecek ev eşyası ve diğer eşya

k) Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünleri customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax