Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Kambiyo Mevzuatinin Süresi nedir ?
l
l

Ben buldum istediğimi eğer başka kişilerde bunu öğrenmek istiyorsa ayrıntılı

şekilde yazdım aşağıda


Eklemek istediğiniz varsa ekleyebilirsiniz
------------- KAMBİYO MEVZUATI SÜRELER ------------------


Sürelerin hesaplanmasında, işlemin yapıldığı gün hesaba katılmaz; hesaplama ertesi günden itibaren başlar. İhracat bedellerinin tahsil edildiği tarih DAB’nin düzenlendiği tarihtir.

İhracatçı,

􀁻İhracat bedelini 90 gün içinde yurda sokması durumunda(fiili ihracat tarihinden itibaren), bedelin %30’unun serbest kullanım hakkına sahiptir( yurda getirme zorunluluğu yoktur)

􀁻90 günün üzerinde yurda sokulan (180 güne kadar) ihraç bedellerinin %100’ünün DAB’abağlanması gerekir.

􀁻180 günü geçerse, (360 güne kadar) ihracatçı İhracatçı Birliklerine mücbir sebep (iflas, grev, lokavt, mal kaybı, hasar, ihtilaf) bildirmek durumundadır.

􀁻Mal bedelleri 360 gün içinde gelmezse, DTM’nınyetkisi kalkar.

􀁻İlgili Banka 10 gün içinde ihracatçıyı Kambiyo Müdürlüğüne ihbar etmekle yükümlüdür.

􀁻Bu aşamadan sonra ihracatçının muhatabı HM/Kambiyo Müdürlüğüdür.

􀁻15 gün içinde mal bedelinin ödenmesi istenir ve aksi koşullarda ihracatçı Savcılığa döviz kaçakçısı olarak ihbar edilir.


İthalatçı,

􀁻DSB karşılığı TL mal bedellerini bankalara yatırır.

􀁻Ya da döviz tevdiat hesaplarından ödendiğine dair dekont veya banka yazısı alınır.

􀁻 İthalat bedelleri,

-mal ve hizmet ihraç bedelinden mahsuben ödenebilir,
-senet yoluyla ve poliçe kabul edilebilir,
-kredi yoluyla ödenebilir.
-akreditif ilişkisinde döviz pozisyonundan,
-ithalatçının döviz tevdiat hesabından ödenebilir.[hr]
daha açık bir şekilde nasıl sorabilirdim bilmiyorum

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey