Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: ACİİLL!!!dş ticaret müsteşarlığı'nın verdiği kararlara karşı gidilebilecek yollar
Alıntı:
butterfly´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
merhabalar Metehan bey şimdi bizim irana bi mal ihraç edecektik faka tsınır kapımızda mal tutuldu bırakılmıyor ihraç da edilmiyor.yazışmalar yapıldı ve yazışmaların sonunda dış ticaret müsteşarlıgından ihraç talebiniz uygun görülmemiştir diye bir yazı aldık.bu duruma karşı bizim başvurabileceğimiz bir yol var mıdır?acilen cevap bekliyorum. yardımcı olursanız sevinirim.

Gümrük yönetmeliğinden itirazlar ile ilgili maddeler den alıntı aşağıdadır inceleyiniz


İtirazların yapılacağı haller ve itiraz mercileri
Madde 743 – Yükümlüler;
a) Düzeltme taleplerine ilişkin kararlara,
b) Gümrük vergilerine,
c) Cezalara,
d) İdari kararlara,
Karşı 7 gün içinde kararı alan gümrük idaresinin bağlı bulunduğu gümrük başmüdürlüğüne, ilk kararın alındığı idarenin gümrük başmüdürlüğü olduğu hallerde, 15 gün içinde Müsteşarlığa itiraz edebilir. Yükümlüler, gümrük vergilerine karşı gümrük idarelerine düzeltme talebinde bulunmadan bir üst merciye itiraz edebilir.
Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak itirazların süresi içerisinde olup olmadığının tespitinde;
1 - Taahhütlü olarak posta yolu ile yapılacak itirazlarda, itiraz dilekçesinin postaya verildiği tarih,
2 - Posta yolu ile veya doğrudan doğruya ilgili gümrük idaresine yapılacak itirazlarda, itiraz dilekçesinin itirazın yapıldığı gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi,
dikkate alınır.
İtirazların karara bağlanması
Madde 744 - İtirazlar, anlaşmazlığa konu beyanname ve sair her türlü belge ile eşyadan alınacak örnek, örnek alınması mümkün olmayan hallerde eşyanın kendisi veya fotoğraf, katalog, prospektüs gibi eşyayı görmeden fikir verecek diğer belgelerin incelenmesi veya gerek duyulması halinde ilgili gümrük idaresinin mütalaası da alınmak suretiyle gümrük başmüdürlüklerince 30 gün, Müsteşarlıkça ise 45 gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir.
İdari yargıya başvuru
Madde 745 – Gümrük başmüdürlükleri ile Müsteşarlığa yapılan itirazların ret kararlarına karşı söz konusu kararların tebliğ tarihinden itibaren dava açma süresi içinde işlemin yapıldığı gümrük müdürlüğünün veya gümrük başmüdürlüğünün bulunduğu yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir.
İtirazın incelenmesi sırasında gümrük idaresine sunulmamış bilgi ve belgeler idari yargı mercilerine ibraz edilemez.
İdari itiraz yolları tüketilmeden yargıya başvurulamayacağı gibi, alınan kararlara karşı idari yargı merciine başvurulması, bu kararın idare tarafından uygulanmasına engel oluşturmaz.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey