Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Sperma ithalatı..

3923.30.10.00.11--- Katı ilaç şekilleri için kaplar

0511.10.00.00.00- Sığır spermleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na göre spermanın tahaffuzhane ve gümrük ambarlarında muayenesinin yapılması sonucunda hastalık bulunmadığı takdirde ithaline izin verilir.
Bakanlığımızca sperma ithalatına dair firmalara onaylanmış kontrol belgesi ve proforma faturanın fotokopisi verilir. Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğüne adı geçen müdürlüklerin olmadığı illerde ise, Bakanlığımız İl Müdürlüklerine ithalatına izin verilen spermaya ait sağlık sertifikası örneği, sperma aktivite raporu, kontrol belgesi, proforma fatura ve benzeri belgeler gönderilmektedir.
Ayrıca, spermaların sevkinden en fazla 2 (iki) gün önce ilgili ülke resmi veteriner servislerince düzenlenip onaylanmış sağlık sertifikasının orijinallerinin gümrük girişinde ibraz edilmesi ile birlikte, spermaların 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na uygun olarak yerinde muayene edilmesi ve sperma ithalatı için ibraz ettikleri evraklara uygunluğunun saptanması gerekmektedir.
Yapılan incelemelerde sperma ithalatı yapan firmaların İl Müdürlüklerine uğramadan serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile sperma ithalatı yaptıkları anlaşılmıştır. Yukarda belirtilen hususlar dahilinde sağlık yönünden gerekli muayenenin yapılması ve evraklara uygunluğunun saptanması için Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğünün, bunların olmadığı illerde ise, Bakanlığımız İl Müdürlüğünün görevlendirdiği veteriner hekim muayenesinin ve kontrolünün sağlanması sonunda ithalatın gerçekleştirilmesi için Gümrük Müdürlüklerine gerekli talimatın verilmesi