Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: avrupa bırlıgı ulkerınden muhtelıf ıthalat


Bir eşyanın herhangi bir ülkede ithal işlemlerinin tamamlanması o eşyanın menşei ni değiştirmez.
Söz konusu eşyanın o ülkenin menşe statüsünü kazanabilmesi için yeterli işçilik veya işlemlere tabi tutulması ile mümkün olabilir.

Konunuz ile ilgili tebliğde (İlk iki maddesini ekledim inceleyiniz ) Çıkış ülkesi veya serbest dolaşıma girmiş olan eşya diye bir ibare, ayrım yok.
Direk olarak Çin menşeli olanların diyor. Buna göre sizden gözetim istemeleri kaçınılmaz olacaktır


6 Şubat 2008 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 26779
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2008/6)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

G.T.P. Eşya Tanımı
69.11 Porselen veya çiniden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası
69.12 Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselen veya çiniden olanlar hariç)
Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili G.T.P.’den brüt 10 (on) kg. veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.