Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: staj raporu


slm hatay mkü sünde dış ticaret bölümünde okumaktayım sizlere bi kaç tane staj raporu vereceğim... benim yazdığım kadar şunlardır:

BEYANNAME YAZIMI

Büroda tescil edilmeyen beyannamenin gümrük
Ø
idaresine ait bilgisayar salonunda yazımı Beyanname yazım biriminin hazırlamış olduğu dökümden yararlanarak beyanname tescil edilir ve takımlar hazırlanarak onay servisine bırakılır .

II-) ( 0100) NORMAL İTHALAT

GEREKLİ
Ø
BELGELER :

- BEYANNAME
-KIYMET BİLDİRİMİ
-BANKA YAZISI (BEDELSİZ İTHALAT DA OLAMAZ)
-FATURA
-ATR ,EURO veya MENŞE ŞEHADETNAMESİ
-SİGORTA MAKBUZU
-NAVLUN FATURASI
-KKDF MAKBUZU (VADELİ AKREDETİF VEYA MAL MUKABİLİ ÖDEMEDE)
-T.S.E. BELGESİ (GEREKİYORSA ) *
-KİMYAGERLİK BELGESİ (GEREKİYORSA) *
-İŞGÜM(GEREKİYORSA) *
-TAHHÜTNAME (GEREKİYORSA) *


NOT.1) * İŞARETİ İLE GÖSTERİLEN belgeler tarifenin pozisyonuna
Ø
göre gerekli olan veya muayene memurunun isteği doğrultusunda aranacak belgelerdir.
2) Tüm bu belgeler bir takımı oluşturmakta ve bu tane hazırlanmalıdır .

1.Takım : Gümrük idaresinde kalıp asıl nüshalar konmalıdır .
2.Takım : İstatiski nüsha denir .(Kontrol Genel Müdürlüğüne gitmektedir.
3.Takım : Müşteri nüshasıdır .(Bu nüshaya banka yazısı ,navlun faturası ve sigortanın aslı
konulur)
4.Takım : Şirket bünyesindeki arşive kaldırılır.

3) Mal mukabili ödemelerde (D.İ.İ.B. KAPSAMINDAKİLER HARİÇ) KKDF
tutarı yurt içi giderin içine eklenecektir.
GÜMRÜK İŞLEMİ:

BİLGE bilgisayar sisteminde tescil edilmiş olan beyanname
Ø
yukarıda belirtilmiş olan takımlarla beraber ONAY servisine bırakılır .

Ø
ONAY servisi beyannamenin mükellef dosyasının olup olmadığına ,evrakların eksik olup olmadığına ,beyanname bilgilerinin doğru olup olmadığına ,ambar bekleme süresinin dolup dolmadığına bakar ve bir hata yoksa gümrük onayını verir.


Gümrük onayı verir vermez BİLGE bilgisayar sistemi
Ø
beyannameyi otomatik olarak herhangi bir muayene memuruna atar .

Bu
Ø
atama beyannamenin niteliğine göre sarı hat yada kırmızı hata aktarılır.


Ayrıca birde mavi hat vardır.
Ø


Muayene memuruna
Ø gelen beyanname memur tarafından incelenmeye başlar .Belge üzerinde eşyanın beyan edilen eşyamı olduğu ve gümrük yönetmeliğinin gerektirdiği usüller içerisinde mi ithal edilip edilmediğine bakar .


Tarife pozisyonuna
Ø
göre gereken başka belgeler varsa onları ister eğer uygunsa beyannameyi kapatır ve blokeyi kaldırır.

Blokesi kaldırılan beyanname artık vergisi
Ø
yatırılacak hale gelmiştir.


Beyannamenin kımızı nüshası ve yeşil
Ø
nüshası vezneye verilerek vergisi yatırılır.

Artık işlemi
Ø
yapılabilir.

III-) (5100) D.İ.İ.B. KAPSAMINDA İTHALAT

Daha öncebir rejime tabi tutulmamış eşyanın şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine işlemine tabi tutularak yurda girişi.

GEREKLİ BELGELER :
Ø


- BEYANNAME
- KIYMET BİLDİRİMİ
- BANKA YAZISI (BEDELSİZ İTHALAT DA OLAMAZ)
- FATURA
- D.İ.İ.BELGESİ (ASLI)
- BU BELGEYE AİT DÜŞÜM LİSTELERİ.


1) D 1 KAPSAMINDA OLANLAR: (Teminat mektubu gerekenler)

Muafiyetler Servisine
Ø D.İ.İ.B. gösterilir ve beyanname imzalatılır. (Bu serviste belgenin süresinin olup olmadığına bakılır.)
Muayene memuru aşamasına gelen beyanname uygunsa
Ø
imzalatılır.
Vergisi yatacak hale gelen beyannamenin teminat mektubu ile
Ø
işlemler yapılır.
Teminat mektubunun kontrolü için muhasebat servisine
Ø
teminat mektubunun hangi bankadan ve şubeden alındığını gösterir bir dilekçe yazılır.(Bkz.örnek 1)
İlgili memur dilekçeyi imzalar ve kendi kayıt
Ø
defterine kaydeder .
Müdür muavinine bu defter imzalatılır.
Ø

Sonra
Ø
bankaya kayıt nosu ile birlikte fax çekilir.