Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: staj raporu
Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler

Uluslararası Ticaret, makro planda Dünya Ticaret Örgütü’nü Kuran Anlaşma, iki taraflı veya çok taraflı anlaşmalar ülkelerin kendi ulusal mevzuatı, uluslararası ticari teamüller ve geleneklere göre yapılmaktadır. Yapılan ticari muamelelerin güvenirliği ve tartışmalara meydan vermeden işleyebilmesi için, ilgili belgelerin düzenli, birbiri ile irtibatlı ve kurallara uygun olarak tanzim edilmesi gerekmektedir.

Genel olarak uluslararası ticarette kullanılan belgeleri altı grupta toplamak mümkündür. Bunlar,
1- Ticari Belgeler,
2- Resmi Belgeler,
3- Taşıma Belgeleri,
4- Sigorta Belgeleri,
5-Finansman Belgeleri,
6-Teşvik Belgeleridir

1. Ticari Belgeler

a- Faturalar:
Proforma Faturalar: Satış koşullarını belirten bir teklif niteliğindedir.
Ticari Faturalar: Aşağıdaki bilgileri içeren bir belgedir.
- Düzenlendiği lisanda “FATURA” başlığı,
- Satıcının ismi, unvanı adresi,
- Alıcının ismi unvanı ve adresi,
- Düzenleme tarihi ve numarası,
- Malın (hizmetin) ayrıntılı tanımı,
- Miktar, birim fiyat, toplam değer,
- Sevkıyat bilgileri,
- Ambalaj işaretleri,
- Alıcının özel olarak istediği diğer bilgiler,
Akreditifli işlemlerde
- Aksine hüküm yoksa mal miktarı %5 eksik veya fazla olabilir.
- Akreditifte yaklaşık, takriben civarında gibi ibareler kullanılmışsa; miktar
veya değer %10 eksik veya fazla olabilir.

b- Navlun Faturası (Freight Invoice): Navlunun satıcı (ihracatçı) tarafından ödenmesi durumunda, bunun konşimento üzerinde belirtilmesi teamül bazen de zorunluluktur. Ancak bu belirtim yapılmamışsa, satıcı firmanın taşıyıcı firmadan bir navlun faturası alarak ithalatçı firmaya vermesi, ya da tahsil belgeleri arasına navlun faturasını da koyması gerekmektedir. Navlun faturası malın ithal edildiği ülkede vergiye tabi kıymetinin tespitinde dikkate alınacak kıymet faktörlerinden birini oluşturmaktadır.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey