Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: staj raporu


I-İHRACATTA KULLANILAN BELGELER
1.SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Satış sözleşmesi ticari işlemin tüm yönlerini içerecek şekilde kapsamlı ve detayları içerecek şekilde tüm koşulları belirterek hazırlanmalıdır.
Hazırlanan sözleşmede BM ve ICC( Uluslar arası Ticaret Odası )tarafından formüle edilen kural ve düzenlemelerin yer alması kavramlar nedeniyle bazı anlaşmazlıkların ortaya çıkmasını engelleyebilecek ve hukuki çatışmaları önleyecektir.
1.1.SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE YER ALACAK OLAN UNSURLAR
Standart bir sözleşme hazırlamak zor olmakla birlikte her ticari sözleşmede yer alması gereken belli unsurlar vardır:
a-Alıcı ve Satıcı Tarafın İsim ve Adresleri:
b-Ürün ,Standart ve Özellikler:
Sözleşmede ürünün adı, teknik ismi,boyutları, standartları, alıcı tarafından talep edilen özel koşullar, varsa numuneye ilişkin düzenlemeler yer almalıdır.
c-Miktar:
Malın miktarı, rakam ve yazıyla belirtilmeli birim ölçüsü de net bir şekilde yer almalıdır.
d-Gözetim:
Alıcı ve satıcı sevk öncesi gözetim şirketleri tarafından ürünün denetlenmesi konusunda anlamış ise bu durum satış sözleşmesinde hangi şirket tarafından yapılacağı,hangi hususların yer alacağı da bildirilerek açıkça belirtilmelidir.
e-Sözleşmenin Toplam Değeri:
Toplam değer rakamla ve yazıyla para birimi ile birlikte belirtilmelidir.
f-Teslim Şarları:
Incomterms 2000e göre bir teslim şekli verilmelidir.
g-Vergi ve Harçlar:
Satış fiyatı ödenecek gümrük vergisi ve harçlar vs içeriyorsa sözleşmede mutlaka belirtilmelidir.
h-Teslimat:
Malın sevk ve teslim yeri sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Teslimat döneminin hangi tarih baz alınarak başlayacağı da netleştirilmelidir.
i-Nakliye:
Hangi nakliye yönteminin benimseneceği net şekilde bildirilmelidir.
j-Paketleme,etiketleme,işaretleme:
Ambalaj,etiket ve ürün üzerinde yer alması gereken işaretlere ilişkin açıklamalar sözleşmede yer almalıdır.
k-Ödeme Koşulları:
Ödemenin hangi yöntemle yapılacağı, miktarı ve para birimi mutlaka net bir şekilde belirtilmelidir.
l- İskonto ve Komisyonlar:
Varsa iskonto ve komisyonların miktarı ve kimin tarafından ödeneceği, komisyon hesabının nasıl ve hangi oran üzerinden yapılacağı belirtilmelidir.
II-ADIM ADIM İHRACAT
• İhracatı yapılacak olan ürünün belirlenmesi,
• Üretim kapasitesinin gözden geçirilmesi,
• İhracat işlemlerini gerçekleştirecek personel yeterliliğinin sağlanması,
• Pazar araştırmasının yapılması ve pazara giriş stratejisinin belirlenmesi. Bu aşamada pazar araştırma desteğinden faydalanılabilir.
• Dağıtım -pazarlama-satış yöntemlerini belirlenmesi
• Standartlar, patent konularında gerekli çalışmaların yapılması
• Vergi, kota, harçlar konusunda bilgi sahibi olarak gerekli önlemlerin alınması
• Fiyat listeleri oluşturmak
• Finansman bulmak
Finansman konusunda , firmanın kaynakları dışında Eximbank Sevk öncesi İhracat kredisinden veya çeşitli bankaların ihracat taahhüt kredilerinden yararlanılabilir
• Ürünü tanıtıcı katalog hazırlanması.
Ticaret Odaları, İgeme, internet , fuar ziyaret veya katılımları gibi bağlantılar yoluyla müşterilerle temas kurularak müşteriye katalog gerekirse numune gönderilmesi.
• Numune gönderimi "Bedelsiz İhracat Numunesi " olarak yapılmalıdır.Numune hazırlanması aşamasında ambalaj, etiket, kalite konularına özen gösterilmeli , numunenin sevk edilecek olan malla aynı nitelikleri taşır olmasına dikkat edilmelidir.
• Numunenin kabulünü takiben fiyat teklifinin geçilmesi. Fiyat teklifinde teslim şeklinin FOB,CIF , C & F vs olarak belirtilmesi
Ödeme şeklinin (akreditif, vesaik mukabili, mal mukabili, peşin ödeme veya konsinye olarak v.b) fiyat teklifinde belirtilmesi
• Fiyat, ödeme , teslim şekli ve tarih konularını içeren bir satış sözleşmesi hazırlanarak , proforma fatura ile siparişin teyidinin alınması.
Bundan sonraki aşamalar ise üretim sigorta ambalajlama ve yüklemenin yapılmasıdır.
Bu aşamada nakliye ve yüklemenin yapılması konusunda nakliyeci firmalarla bağlantı kurulup yükleme gerçekleştirilmelidir.
Yüklemeye ilişkin olarak gerekli olan evraklar;
• Fatura,
• Menşe Şehadetnamesi
• Sevkiyatın yapılacağı ülkeye göre ATR, Euro1 veya Form A belgeleri
• Gümrük çıkış beyannamesi
• Paket Listesi
• Sevkiyatlar esnasında deneyimli bir gümrük komisyoncusu veya ihracat konusunda uzman elemanlarla çalışmak çıkabilecek sorunları önlemeye yardımcı olacaktır