Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: bangladeş'ten çanta ithalatı yapıcağım


Merhaba garanzia,

Bangledeşten yapacağınız ithalatta ek mali yükümlülük ödemek istemiyorsanız İTHAL LİSANSI almanız lazım BANGADEŞ tarife kontenjanı açılan ülkeler listesinde FORMA A belgesi ve İTHAL LİSANSI ile birlikte ithak aşamasında gümrük idaresince aranır.vergi 0 ve ek mali yükümlülüğü ödemeden ithalatı yapabilirsiniz.


Tarife kontenjanı
MADDE 3 – (1) Bu Karar'ın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli korunma önlemine tabi eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için, bu Karar'ın 2 nci maddesinde belirtilen her bir dönem için toplam 5.360.706 adettir. Ancak ilgili dönemde her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için tarife kontenjanı 1.786.902 adedi geçemez.
(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Ek mali yükümlülüğün tahsil edildiği ithalatta ithal lisansı aranmaz.
(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir.