Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Permi Hakki

1-Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra kanuni ikametgahlarını kesin olarak Türkiye’ye nakledenler ikametlerini naklettikleri son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilebiliyor...
2-Bu haktan yararlanabilmek için mahalli konsolosluktan "ikametgah nakil belgesi" alarak kanuni ikametgahınızı Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmeniz gerekmektedir.
3-Otomobil ithalatında dikkat edilmesi gereken husus,otomobilin satın alınıp üzerinize kayıt ettirdiğiniz tarihte 3 yaşından büyük olmamasıdır.
örneğin;2009 yılında satın aldığınız bir otomobilin 2007 modelden daha eski olmaması gerekir.
4-Otomobilin kesin dönüşünüzden en az 6 ay önce üzerinize kayıt ettirilmiş olması gerekir.
5-Gümrük vergilerinden muaf olmkala birlikte,taşıt alım vergisi vs.tahakkuk edecektir.