Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Geçici İthalat Araç 6 aylık süre


Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere emekli olduklarına dair ilgili ülke sosyal güvenlik kuruluşlarınca verilen ve Elçilik, Konsolosluk veya Noterlikçe onaylı Türkçe tercümeli belgeyi ibraz ettiklerinde,
taşıtları için 1 yıl süre verilir.
Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu (mirasçısı) olan ve ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişilerce de kullanılabilir
Hastanede yatmayı gerektirecek düzeyde hastalık ile şahsın çeşitli vesilelerle Türkiye dışında bulunması nedenleriyle zamanında müracaat edilememesi ve sayılan mücbir sebeplere ait olayın başlangıç tarihlerinin, taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde cereyan ettiğinin resmi nitelikli belgelerle kanıtlanması,
hallerinde, Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılarak süre uzatım talebi yerine getirilir.
Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekaleten getirilmesi durumunda elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekaletnamelerin ibrazı halinde taşıtın girişine izin verilir.