Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Kendi foto makinam ve y.dışından aldığım makina


merhaba,
detayları Yolcu İşlemleri linkte yazmakla beraber sizin konu aşağıda açıklanmıştır. İmkan varsa ilgili objektifleri bir kaç seferde almak gerekir. yurtdışına çıkarken makinanızı mutlaka pasaporta keydettirin. objektif, birden fazla olduğundan ticari olarak yorumlanabilir bu nedenle yanınızda mutlaka fotoğraf sanatçısı olduğunuza dair bir belge bulundurun. Benim tavsiyem, ilgili objektifleri yurda döndükten sonram getirtmek sizi hem yorma hemde daha sağlıklı sonuç olur
kolay gelsin
Gümrük vergileri ödenmeksizin ithal edilebilecek toplam gerçek kıymeti 300 EURO’yu geçmeyen eşya saklı kalmak üzere, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ya da 18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önceki veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelip, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkiyat ya da yolcu başına kıymeti 1500 EURO’yu geçmeyen eşyadan sabit oranlı vergi tahsil edilir.
Bahsi geçen sabit oran, eşyanın kıymeti üzerinden %10 olarak uygulanır.
Sözü edilen limit dahilinde getirilen eşya;
a)Türkiye’deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen,
b)Yolcuların beraberlerinde getirdikleri,
c)Hediye edilmek üzere getirilen ya da gönderilen,
d)Kişinin şahsına veya ailesinin kullanımına mahsus,
e)Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, nitelikte olmalıdır.
Kıymeti 1500 Euroyu Geçerse Eşya Nasıl İthal Edilebilir?
Getirilen eşyanın toplam kıymetinin 1500 EURO’yu aşması halinde, söz konusu eşyanın ithalinde ödenmesi gereken vergiler, yürürlükte bulunan esaslara göre tahakkuk ve tahsil edilir.
İthal konusu eşyanın kıymetinin tek başına 1500 EURO’yu geçmesi halinde, bu eşyanın gümrük vergileri İthalat Rejimi Kararı ile belirlenen oranlara göre tahakkuk ve tahsil edilir.
Eşyaya sabit oranlı vergi uygulamadan önce, beyan sahibi bunun yerine ithalat vergilerinin uygulanmasını talep edebilir. Bu durumda eşya için ithalat vergileri tahsil edilmek suretiyle eşyanın ithaline izin verilir.
Bu çerçevede getirilen eşyanın vergi matrahının tespitinde esas alınacak kıymeti, ibraz edilen faturaya veya satış fişine göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin gümrük idaresince düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti idarece belirlenir.