Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Hakkında
Sayın İlgililer,

Performansı kanıtlanmış ve belirli büyüklüğün üzerindeki imalatçı, ihracatçı ve ithalatçıların üzerlerindeki formalite yükünü azaltmak için verilen "Onaylanmış Kişi Statü Belgesi", hem firmaların bürokratik işlemini azaltıyor hem de onların teminat maliyetini indiriyor.

"Seri No : 31 Gümrük Genel Tebliği ile kriterleri belirlenen Onaylanmış Kişi Statü Belgesi her firmanın sahibi olması gerektiği bir belgedir.
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi A,B,C, olmak üzere üç türe ayrılmaktadır.Aynı sıralama ile A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firma B sınıfının ve C sınıfının tüm özellklerinde faydalanabilir.Aynı Şekilde B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahibi firma'da C sınıfının tüm özelliklerinden faydalanabilir.

Belge Sahibi olunabilirliği açısından en üst gerçekleşmeler A sınıfı başvurusunda istenmektedir.

Örneğin A sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Müracaatında bulunacak firmanın başvuru tarihinde ödenmiş sermaye tutatrının asgari 5 milyon YTL olması ve asgari 250 personel çalıştırması gerekmektedir.
B sınıfında bu kriter başvuru tarihinde 2,5 Milyon YTL ve 100 personel istihdam şartı sözkonusuyken,C sınıfı Başvuru tarihinde 500 bin YTL ödenmiş Sermaye ve 30 personel yeterlidir.

Başvuru kriterleri içerisinde başvurulan sınıfa göre ithalat,ihracat performansı istenmektedir.
Belge sahib firmaların faydalandıkları unsurlar ise her firma için büyük önem taşıyan unsurlardır.Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Gümrükçe Onaylanmış Kişi Belgesi,Mavi Hat Belgesi isimleri ile de bilinmektedir.Belge Sahibi firmalar Dış Ticaret işlemlerinde gümrükte mavi hattı kullanırlar.(Özellik arz eden durumlar hariç)

Kısaca diğer özelliklere göz atarsak ;

A Sınıfı OKSB'de Kayıt yoluyla rejim beyanı
A-B Sınıfı OKSB'de Basitleştirilmiş kontrol yöntemi
A-B-C Sınıfı OKSB'de Eksik belge ve bilgiyle beyan
A-B Sınıfı OKSB'de Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak; TOBB'ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım belgesi düzenleme
A-B-C Sınıfı OKSB'deTam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma
A-B Sınıfı OKSB'de Götürü teminat sistemi
A-B-C Sınıfı OKSB'de Kısmi teminat sistemi

İndirimli Teminat
A Sınıfı OKSB sahibi firmalar belge/izin kapasamındaki ithallata doğan verginin %1'i
B Sınıfı OKSB sahibi firmalar belge/izin kapasamındaki ithallata doğan verginin %5'i
C Sınıfı OKSB sahibi firmalar belge/izin kapasamındaki ithallata doğan verginin %10' unun teminat olarak yatırılması kaydı ile ithalatına izin verilir".

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey