Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Süre Sonu ( Yedd-i Emin Teslimler İçin )
Merhaba Arkadaşlar,
Öncelikle saygılarımı sunarken aşağıda aktaracağım konuyu yorumlarınıza açar, bilgilerinizi paylaşmanızı rica ederim.

Olay: 2002/16 sayılı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında gerçekleştirilen ithalatlarda yeddi emin olarak teslim alınan mal veya gümrüklü sahada araç üzreinde bekleyen eşya için Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi açılıp eşyanın yeddi emin olarak teslim alındığını düşündüğümüzde (analiz sonuçları gelinceye kadar vb.) malın vergilerini depo hesabına yatırıyor ve sonuçları bekliyoruz.Bu süreç içerisinde eşyanın statüsü ve bekleme sürelerinin tespiti ile ilgili 2 yorum ortaya çıkıyor.

Yorum 1: Bir kısım görüşte Yaygın Basitleştirilmiş Usule tabi olarak yapılan işlemlerde yeddi emin olarak teslim alınan eşya için beyannameyi açtığımız zaman Özet Beyana göre verilen sürenin beyanname tescili ile durduğu ve artık 1 aylık sürenin işlemeye başladığı dolayısıyla örneğin karayoluyla gelen eşya için 20 günlük süre içerisinde işlemlerin tamamlanma zorunluluğunun kalmadığı çünkü basitleştirilmiş işlem den doğan 1 aylık sürenin devreye girdiği şeklinde.(Bu görüşün dayanağı "ben zaten malları teslim aldım( yedd-i emin olarak) dolaysıyla benim için 46. md. ile verilen süre durdu ,bu nedenle bey. tesc. tarihinden itibaren 16 sayılı tebliğ ile verilen 30 günlük süre başlamıştır" düşüncesidir)

Yorum 2 :Bir kısım görüşte ise benim savunduğum görüşte budur.Özet beyana istinaden gümrük kanunu ile getirilmiş 20 ve 45 günlük süreler Yaygın Basitleştirilmiş Usule tabi (yeddi emin) olarak teslim edilen işlemlere dair beyannameler için de geçerlidir.2002/16 sayılı tebliğ ile gündeme getirilen 30 günlük sürede beyannamenin eksik evraklarının tamamlanıp vergilerin katileştirilmesi ve beyannamelerin kapatılması için verilmiş bir süredir.Yani ben tebliğ ile verilen sürenin basitleştirilmiş usulun getirdiği ve 46. maddedeki sürelerin beyannamenin tescili ile devre dışı kaldığı şeklinde olmadığını düşünüyorum.

Dolayısıyla ,Karayoluyla gelmiş bir eşya vergileri depoya alınarak yeddi emin olarak teslim edilmiş olsa bile 20 gün içerisinde işlemlerinin tamamlanması gerekir( sonuçları gelip beyannamenin muayene tarafından blokesinin kaldırılarak kulanıma sunulması). Gelmemesi halinde Süre Değişimi 2 Sayılı Tebliğe istinaden ek süre müracaatında bulunulmalı.Tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde beyannamenin kapatılması hususuna dair sürede ayrıca takip edilmeli ve 16 sayılı tebliğe ist. gerekirse onun için azami 3 aya kadar süre talebinde bulunulmalı şeklinde işlem tesisi gerektiğini düşünüyorum.

A.Kadir

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey