Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Muafiyet hakkında


2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI
MUAFİYETLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR


1) Bu karar 07/10/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya için önceki kararlarda yer alan hükümler uygulanacaktır. Ancak ilgilinin lehine olan hükümler uygulanabilir.
Dolayısıyla yapılan işlemlerde özet beyan tarihlerine dikkat edilip bu karar kapsamına girip girmediği kontrol edilecektir.

2) Muafiyetlerle ilgili olarak kararda ve ilgili kısımda gerçek kıymet tanımlaması yapılmamıştır. Dolayısıyla gümrük kıymeti 150 EURO yu geçmeyen eşya için kıymet hesaplamasında taşıma ve sigorta giderleri de fatura kıymetine dahil edilecektir. Bütün bu giderlerin toplamının 150 EURO yu geçmemesi gerekir.

3) Türkiye de ev alan veya kiralayan yabancılar için bu evlerde kullanılmak üzere ithal edecekleri kullanılmış ev eşyası için belirli şartlarla muafiyet düzenlenmesi yapılmıştır.

4) Zati eşyanın tanımı değiştirilerek kişisel eşya tanımı yapılmıştır. Kararın 9 nolu ekinde yer alan kişisel eşya listesinde yer alan eşyalardan A bölümünde yer alan tüketim malzemeleri sadece yolcu beraberinde; B bölümünde yer alan eşyalar ise yolcu beraberi ya da yolcunun gelişinden 1 ay önce ya da 1 ay sonra getirilebilir.

5) Yolcu beraberi eşya muafiyeti kişisel kullanıma mahsus veya hediye niteliğinde olması kaydıyla yolcular için 430 EURO, 15 yaşından küçük yolcular için ise 150 EURO olarak belirlenmiştir.

Muafiyet aşağıdaki kişilere uygulanmaz!

a) Transit yolculara
b) Kara sınır kapılarından giriş çıkış yapan yolcuların geldikleri veya gittikleri ülkelerde en az 3 gün kalmamaları halinde
c) Ulaşım araçlarının sürücü ve hizmetlilerine
d) 18 yaşından küçük yolcular için alkollü içki ve tütün mamülleri satışında

6) Kıymeti 1500 EURO yu geçmeyen eşyadan tek ve maktu vergi tahsil edilecektir.Değeri1500 EURO yu geçen eşya için ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı hükümleri uygulanır.

Muafiyet uygulanması için bu eşyanın;

a) Yolcu beraberinde veya yolcunun girişinden 1 ay önce veya 1 ay sonra getirilmesi veya hızlı kargo veya posta yoluyla gelmesi
b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi
c) Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olması
d) Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşyada brüt 30 kg. dan fazla olmaması gerekir.

Maktu vergi oranları:

a) AB ülkelerinden doğrudan gelen eşyanın ithalatında %18
b) Diğer ülkelerden yapılacak ithalatta %20 dir.

Yükümlünün maktu vergi uygulaması yerine ithalat rejimi kararının uygulanması yönündeki talepleri önceki karara göre mümkün olmasına karşın bu kararda iptal edilmiştir. Yani kıymeti 1500 EURO yu geçmeyen ve miktar ve mahiyeti itibariyle ticari olmayan eşya için her koşulda tek ve maktu vergi tahsil edilecektir.

7) Deniz ve hava ulaşım araçları tarafından yabancı meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen veya hava ulaşım araçları için yetkili hava aracı bakım kuruluşları tarafından getirilen donatım ve işletme malzemesine muafiyet tanınır.

Yerli ve yabancı ulaşım araçları arasındaki ayrım kaldırılmış ve bakım kuruluşlarına da muafiyet hakkı tanınmıştır.

8) Kararın 112. Maddesinde :

“Bu kısım hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz.” Hükmü verilmek suretiyle bu karar kapsamında yapılacak ithalatlarda aşağıda belirtilen diğer her türlü mevzuatın uygulanmayacağı anlaşılmaktadır.

a) ithalat rejimi kararı 4. ve 7. Maddeleri
b) Dış ticarette standardizasyon mevzuatı ( TSE , CE, kontrol belgesi uygulamaları )
c) İthalat tebliğleri ( Müsteşarlıkça belirli eşya için uygulananlar hariç )

9) Bayram ve benzeri diğer özel günlerle ilgili düzenleme artık yürürlükten kalkmıştır.

bilgilerinize

Arsenick
Gümrük Müşaviri