Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: özel fatura

Alıntı:
R.polat´isimli üyeden Alıntı
saygı değer arkadaşlar..
özel bir şirketin çalışanı olarak,ÖZEL FATURA düzenlemek ve ve gümrükte işlem takibi yapmak için, şirketimin bana ne gibi bi yetki vermesi gerekir. sadece özel fatura için vekaletname yeterlimidir?temsilname gerekirmi?Ayrıca şirketimin yetki verebilmesi için  gereken evraklar nelerdir.

Teşekkürler,iyi çalışmalar.
merhaba sayın üyemiz.


0 Nisan 2003 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25094

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ

(İhracat 2003/3)

Madde 1- 1/3/1997 tarihli ve 22920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 61 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 28 Temmuz 1994 tarihli ve 22004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 43 Seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde özel fatura düzenlemek suretiyle yapılacak satışlar;

a) Özel fatura kapsamı eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amacıyla özel faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması,

b) Mal bedeli dövizlerin, aracı banka veya özel finans kurumlarına satılarak döviz alım belgesi düzenletilmesi,

kaydıyla, mer'i ihracat yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (c) bendine istinaden ihracat olarak kabul edilir.

Madde 2- Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen özel faturalar, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılması halinde, Belgesiz İhracat Kredisi, Dahilde İşleme İzni, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilir.

Özel fatura muhteviyatı ihracat, özel faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, özel fatura üzerinde ünvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de sayılır.

Ancak, deri ve deri mamülleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin özel faturalar, Dahilde İşlemi İzni ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdüne sayılmaz.

Madde 3- 11/3/1997 tarihli ve 22930 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 97/5 sayılı Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ, değişiklikleri ile birlikte ve 19//1/2001 tarihli ve 24292 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2001/1 sayılı Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4- Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.


Vede alttaki link size yardımcı olacaktır.

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detaymvzt&yayinID=901&icerikID=1005&dil=TR