Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: granitin ithalat vergisi


Sn, Çamlıbel

Granitin Sınıflandırılmasında görmüş olduğu işçilik düzeyi oldukça önemlidir.

Örneğin;

1) Yontulmaya elverişli olan ve basitçe kesilmiş veya yontulmuş, yüzeyleri düz veya yassı ) olan giranitler : GTİP Kodu; 6802.23.00.00.00

Bu durumdaki eşyada, Gümrük Vergisi % 1,7 - KDV : % 18 dir.
Hindistana Anti Damping vergisi yoktur. Ancak Gözetim uygulaması vardır. Gözetim Eşyanın CIF kıymeti ( Mal bedeli+ Taşıma+Sigorta ) ton başına 500 USD altındakilere uygulanır. Yani eşyanızın CIF kıymeti ton başına 500 USD üzerinde ise gözötime girmez. Ancak bu fiyatın altında ise vergi matrahı açısından, gümrük beyanı yapılırken eşyanın CIF kıymeti ton başına 500 USD ye tamamlanarak bu tutar üzerinden vergilendirme yapılır.


2) Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olan granitler ; GTİP Kodu 6802.93.10.00.00

Bu durumdaki eşyada ise Gümrük Vergisi : Muaf - KDV : % 18 dir.
Anti Damping vergisi yoktur. Gözetim ise yukarıda belirtildiği şekildedir.


3) 1. ve 2. maddelerde belirtilen işlem ve işçilikten daha ileri bir işleme ve işçiliğe tabi tutlmuş olan örneğin yaprak, çelenk, hayvan figürleri gibi röliyef şeklinde motiflerle kaplı yontulmuş granitler 6802.93.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer almaktadır.

Bu durumda ise Gümrük Vergisi : % 1,7 - KDV : % 18 olacaktır.
Anti Damping vergisi yoktur. Gözetim uygulaması ise yukarda izah edildiği şekildedir.


Sonuç olarak öncelikle yukarıdaki açıklamalar esas alınarak ürünün hangi GTİP koduna gireceği iyi tespit edilmesi gerekir. Açıklamalarınızdan anladığım kadarı ile 2 madde uygun gibi görünüyor. Ancak dekore edilmemiş olması eşyanın 1. maddeki GTİP de yer almasını mümkün kılıyor.


Vergi maliyeti çıkarılmasıda ancak, eşyanın toplam CIF ( MAL BEDELİ+TAŞIMA+SİGORTA) kıymetinin ve eşyanın brüt kilosunun bilinmesi ile mümkün olacaktır. Çünkü eşyanın gözetime girip girmeyeceğine bakıldıktan sonra vergi tutarları daha sağlıklı hesaplanabilecektir. Ancak vergi oranları % de olarak yukarıda belirtildiği şekildedir.


Saygılarımla,
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com