Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Laboratuvarda araştırmaya yönelik kit ve kimyasalların ithalatı


Sn, vipera

GTİP : 3822
Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler

2009/5 Sayılı DTS tebliği;
MADDE 10 – (1) Ekli listelerde (Ek-4/A,B ve Ek-5/A,B ve Ek-6/A,B) yer alan ürünlerin laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde;

Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı ve/veya Kapsam Dışı Yazısı düzenlenmez.

Bu maddeye göre 3822 GTİP kodlu ürünler için ön izin ve/ Tarım Bakanlığı uygunluk denetimi gerekmeyecektir.

Ancak bu ürünlerin belirtilen amaçla kullanılacağını gümrük idaresine, ürünü analiz amacıyla kullanacak labıoratuar ile yapılan bir sözleşme ile ispat etmek gerekebilir.

Ürün Gümrük Laboratuarından tahlile tabi tutulur.

Gürmrük Vergisi : Muaf
KDV : % 8


GTİP : 3002
İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; serum ve diğer kan fraksiyonları ve ta dil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle el de edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:

2009/20 Sayılı DTS Tebliği;
MADDE 7 / (3) Ekli listelerde (Ek-I/A-B-C) yer alan ürünlerin karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılmak ve laboratuvarlarda (Tıp laboratuvarlarında tanı amacıyla kullanılanlar hariç) analiz amacıyla kullanılacak olması veya vücut dışında kullanılan tıbbi tanı ürünlerinin araştırma amacıyla kullanılmak üzere ithal edilecek olması halinde Kontrol Belgesi düzenlenmez.

Bu maddeye göre, bu ürünler ön izne tabi görünmüyor.

Bu ürün Gümrük Lboratuarında tahlile tabi tutulur

Gümrük Vergisi : Muaf
KDV : % 18


Gerçek Şahıs Şirketinin Vergi Levhası ve Oda kaydı İthalat işlemi için yeterlidir. Ancak yukarıdada belirttiğim üzere bu ürünlerin İthal edildikten sonra Laboratuarda araştırma, analiz vs amacı ile kullanılacağını, söz konusu kurumla yapılacak sözleşme ile tevsikini gümrük idaresi isteyebilir.

Netice itibariyle bahsedilen İthalat işleminizin mevzuat çalışması titizlik gerektireceğinden diğer bahsettiğiniz hususlar, maliyet konularında, elinizdeki belge ve bilgilerle birlikte bir Gümrük Danışmanlığı firması ile görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır. 2010 yılında yürürlüğe girecek İthalat Rejimi ile DTS tebliğlerini yeniden gözden geçirmek gerekecektir.

Saygılarımla,
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com