Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Tekstil ithalatıMerhaba ,
Tekstil ithalatı hala kayda tabi midir?
kaç kiloya kadar,
aşağıdaki tebliğ kaldırıldığı ile mi ilişkili?

teşekkürler.

31 Aralık 2009 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 27449 (2. Mükerrer)
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN

2009/21 SAYILI İTHALAT TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ


MADDE 1 � (1) 29/1/2009 tarihli ve 27125 sayılı Resmi Gazete�de yayımlanan (İthalat: 2009/21) sayılı �Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ�de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ� ile değişik 31/12/2008 tarihli ve 27097 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete�de yayımlanan (İthalat: 2009/21) sayılı �Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2 � (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı�nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey