Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: CAS No.: 37971-36-1 izmirde bulabilen yok


Merhaba cmerih

Muafiyetler
MADDE 9- (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca izne tabi olmak ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, ekli (Ek–2/A) listede yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli süre kalmak üzere getirilen hayvanlar, üst düzey mülki ve askeri erkâna hediye edilen hayvanlar, ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar, üniversitelerin ve diğer araştırma kurumları ile bilimsel araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullandığı hayvan ve hayvan maddeleri için, Bakanlık tarafından Kontrol Belgesi düzenlenmez.
MADDE 10- (1)Ekli listelerde (Ek–4/A,B ve Ek–5/A,B ve Ek–6/A,B) yer alan ürünlerin laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde;
(2)Ekli listelerde (Ek–5/A,B) yer alan maddelerin ithalatında, ithal edilecek maddelerin veteriner ve zirai ilaç, veteriner ve zirai ilaç hammaddesi ile veteriner ve zirai ilaç yardımcı maddesi sanayiine verilmeyecek olması halinde;
(3)Ekli listelerde (Ek–4/A,B ve Ek–6/A,B) yer alan, karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar ile hayvan beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması ile Zirai Karantina Kontrolüne Tabi olmaması halinde;
Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.