Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: araba bakım ürünleri getirtmek istiyorumbu aşağıdaki konuyad dikkat edin yalnız.

İthalat 2010-14 Tebliğin 11'inci maddesi gereğince; Tebliğin V-A ekinde mevcut olup, aşağıdaki maddelerden herhangi birini İÇEREN ürünlerin ithalatı YASAKTIR.
Dahilde İşleme Rejim 2006/12 Tebliğin 31/2-a/7 bendinde; İthalat rejiminde ithali belli kurum veya kuruluşların müsaadesine bırakılmış eşya için, ithalat esnasında bu kurum veya kuruluşların müsaadesinin aranması, kaydıyla ithalatına izin verilir. Denilmektedir.
DTM İthalat Genel Müdürlüğünün 08.09.1999 / 200651 yazılarında ‘söz konusu eşyanın ihracatçısı ya da üreticisi tarafından düzenlenmiş ve yetkili mercilerce onaylanmış bulunan belge/belgelerin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, müşahhas mesele konusu muayenenin yapılmasına gerek olmadığı düşünülmekle birlikte, lüzum görülmesi halinde söz konusu muayenenin, ilgili mevzuat çerçevesinde, fiili ithalden önce gümrük laboratuarlarında veya buralarda yapılamadığı hallerde resmi laboratuarlarda yapılması gerektiğinin mütalaa edildiği’ belirtilmektedir.
2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür
2903.19.10.00.00 1,1,1,-Trikloretan (metilkloroform)
2903.41.00.00.00 Trikloroflorometan
2903.42.00.00.00 Diklorodiflorometan
2903.43.00.00.00 Triklorotrifloretanlar
2903.44.10.00.00 Diklortetrafloretanlar
2903.44.90.00.00 Klorpentafloretan
3824.71.00.00.11 R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
2903.46.10.00.00 Bromoklorodiflorometan
2903.46.20.00.00 Bromotriflorometan
2903.46.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar
3808.91.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
------------
2903.49.11.00.00 Klorodifloro metan (HCFC-22)
2903.49.15.00.00 1,1-Dikloro-1-floroetan (HCFC-141b)
2903.49.19.00.11 Flordiklor metan
2903.49.19.00.13 Klorflor metan
2903.49.19.00.14 Flortetraklor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.15 Diflortriklor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.16 Diklortriflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.17 Klortetraflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.18 Flortriklor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.21 Diklordiflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.22 Klortriflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.25 Klorflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.26 Florhekzaklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.27 Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.28 Triflortetraklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.31 Triklortetraflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.32 Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.33 Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.34 Florpentaklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.35 Diflortetraklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.36 Triklortriflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.37 Diklortetraflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.38 Klorpentaflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.41 Flortetraklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.42 Diflortriklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.43 Diklortriflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.44 Klortetraflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.45 Flortriklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.46 Diflordiklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.47 Klortriflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.48 Flordiklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.51 Klordiflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.52 Klorflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.59 Diğerleri
2903.49.20.00.00 Diğerleri
2903.49.30.00.00 Flordibrom metan, Bromdiflor metan, Florbrom metan, Flortetrabrom metan, Diflortribrom metan (tüm izomerleri), Dibromtriflor etan (tüm izomerleri), Bromtetraflor etan (tüm izomerleri), Flortribrom etan (tüm izomerleri), Diflordibrom etan (tüm izomerleri), Bromtriflor etan (tüm izomerleri), Flordibrom etan (tüm izomerleri), Bromdiflor etan (tüm izomerleri), Florbrom etan (tüm izomerleri), Florhekzabrom propan (tüm izomerleri), Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri), Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri), Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri), Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri), Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri), Florpentabrom propan (tüm izomerleri), Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri), Triflortribrom propan (tüm izomerleri), Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri), Brompentaflor propan (tüm izomerleri), Flortetrabrom propan (tüm izomerleri), Diflortribrom propan (tüm izomerleri), Dibromtriflor propan (tüm izomerleri), Bromtetraflor propan (tüm izomerleri), Flortribrom propan (tüm izomerleri), Diflordibrom propan (tüm izomerleri), Bromtriflor propan (tüm izomerleri), Flordibrom propan (tüm izomerleri), Bromdiflor propan (tüm izomerleri), Florbrom propan (tüm izomerleri)
2903.49.40.00.00 Diğerleri
2903.49.80.00.00 Diğerleri
3824.79.00.00.00 Diğerleri

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey