Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Kamu Kurmunun TSE den muaf olması


Sn, Simyacı

2010/2 Sayılı DTS Tebliği; DTS Denetimine tabi Tarım Ürünlerine ilişkindir.

TSE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ ise; Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ( 2010/1 ) kapsamında yapılır.
Tebliğ hükümlerine göre aşağıda belirtilen durumlarda "UYGUNLUK BELGESİ" ARANMAZ.
  • AQAP ,GMP Belgesi veya otomotiv üretimine münhasır "İMALAT YETERLİLİK BELGESİ" veya "TIP ONAY BELGESİ" sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçalrı için yapacakları ithalatlarda bu belgelerin Gümrük idaresine ibrazında;
  • Yatırım Teşvik Mevzuatı kapsamı gerçekleştirilen makina ve teçhizat ithalatında
  • 6326 Sayılı Türk Petrol Kanun kapsamında gümrük ve diğer vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edilen ürünlerin ithalatında;
  • Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ithalatta
  • Savunma Sanayi Müsteşarlığınca AQAP belgeli firmalar adına yapılan ithalatta
  • Şahsi eşya ve numunelerde
  • Geri gelen eşyada (TSE ce numuneleri alınmak kaydıyla)
Saygılarımla,
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com