Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Muafiyet ve İstisnalar ( Posta, Yolcu beraberi, Kişisel Eşya,Hediyelik Eşya, Nakil)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.10.00-10.06.01
Konu : 2009/109 sayılı Genelge'de değişiklik hk.

21/4/2010
GENELGE
( 2010/18 )

10.11.2009 tarihli, 2009/109 sayılı Posta-Yolcu İşlemleri Genelgesinin,

"İstisnalar" başlıklı bölümünün 4 üncü maddesi;

"4- Kararın 61 inci maddesinin uygulanmasında; yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşyanın hayvansal gıda ürünleri olması durumunda beşkilogramına, bitkisel gıda ürünleri olması durumunda üç kilogramına muafiyet tanınacaktır. "

"Süre Uzatımı" başlıklı bölümü,

"Kararın 58 ve 62 inci maddeleri ile tespit edilen yolcu işlemlerine ilişkin sürelerin aşılması halinde, sure aşımına neden olan durumu Kararın 111 inci maddesinde sayılan mücbir sebep ve beklenmeyen haller kapsamında değerlendirmeye ve mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin tevsiki şartıyla, bir defayla sınırlı olmak üzere, mezkur sürenin, süre uzatımına konu talebin niteliğine göre Başmüdürlükçe en fazla 3 aya kadar süre uzatımına ilgili Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüğü yetkili kılınmıştır."

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Maksut METE
Müstesar
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com