Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ENDONEZYADAN cam mutfak eşyası ithaliMerhaba
Sana yardımcı olması için arkadaşın bahsettiği GTİPleri iyi bilmen gerekiyorya hani şu gözetim fiyatları için o tebliği gönderiyorum ;
birde eşyanın ne olduğunu söylersen daha çok yardımcı oluruz bardak mı tabak mı,el yapımı mı makina imalini ,kurşun kristal mi?


Dış Ticaret Müşteşarlığından:
-----------------------------------------
İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (2007/3)


Kapsam (2007/3)(26399/10.01.2007)
Madde 1- Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu
(G.T.İ.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşılarında
gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)
ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek
olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Birim CIF Kıymet
G.T.İ.P MADDE İSMİ (ABD Doları/Ton*)
--------------- ----------------------------------- -----------------
7013.10.00.10.00 Sofra ve mutfak işleri için olanlar 2.500 USD/Ton
7013.10.00.90.00 Diğerleri 2.500 USD/Ton
7013.22.10.00.00 El imali olanlar 5.000 USD/Ton
7013.22.90.00.00 Makina imali olarak 4.000 USD/Ton
7013.28.10.00.00 El imali olanlar 1.000 USD/Ton
7013.28.90.00.00 Makina imali olanlar 700 USD/Ton
7013.33.11.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 6.500 USD/Ton
7013.33.19.00.00 Diğerleri 5.000 USD/Ton
7013.33.91.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 4.500 USD/Ton
7013.33.99.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 4.000 USD/Ton
7013.37.10.00.00 Sertleştirilmiş camdan olanlar 900 USD/Ton
7013.37.51.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 1.200 USD/Ton
7013.37.59.00.00 Diğerleri 1.000 USD/Ton
7013.37.91.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 800 USD/Ton
7013.37.99.00.00 Diğerleri 700 USD/Ton
7013.41.10.00.00 El imali olanlar 4.500 USD/Ton
7013.41.90.00.00 Makina imali olanlar 4.000 USD/Ton
7013.42.00.00.00 0 santigrat derece ile 300 santigrat 1.500 USD/Ton
dereceler arasındaki ısıda genleşme katsayısı
5x10 üzeri -6 / Kelvini geçmeyen (ısıya
dayanıklı) camdan olanlar.
7013.49.10.00.00 Sertleştirilmiş camdan olanlar 900 USD/Ton
7013.49.91.00.00 El imali olanlar 1.200 USD/Ton
7013.49.99.00.00 Makina imali olanlar 700 USD/Ton
7013.91.10.00.00 El imali olanlar 5.500 USD/Ton
7013.91.90.00.00 Makina imali olanlar 4.500 USD/Ton
7013.99.00.00.00 Diğerleri 700 USD/Ton

* Kg: Brüt ağırlık

Gözetim Uygulaması
Madde 2- Bu Tebliğ'in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak
Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek
gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyanammesinin
tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir
örneği gümrük beyannamesine eklenir.
Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife
istatistik pozisyonundan brüt 50 Kg. veya daha az miktarda yapılacak olan
ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.
Gözetim uygulaması kapsamındaki ürünler için Dış Ticaret
Müsteşarlığı tarafından gümrük beyannamelerinin tescilinde aranmak üzere
düzenlenmiş geçerli bir İthal Lisansı ibraz edilmesi durumunda ayrıca
gözetim belgesi aranmaz.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey