Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Bitirme Projem İçin İthalatla İlgili Soruİthalatın yapıldığı tarihi belirtmediğiniz için beyannamenin tescil tarihini bugünün (09.06.2010) olarak aldığımızda gerekli belgeler ;
1-Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi (Gümrük Yönetmeliği Ek-14)

2-Orijinal Fatura

3- Kıymet Bildirim formu

4- Taşıma senedi ( CMR), Konşimento, CİM, CİV),

5- Yurt dışı Sigorta Poliçesi

6- İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/6) (31.12.2009 t. 27449 s. R.G.) uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak garanti belgesi

7- Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/7) (31.12.2009 t. 27449 s. R.G.) uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollerine istinaden düzenlenen uygunluk yazısı

8-Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (14.06.2003 t. 25138 s. R.G.) ekinde yer alan eşya olması halinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetleri istenecek ürünler listesi kapsamına girebilir.</SPAN>

9-Motorlu kara taşıtları, traktörler, motosikletler ve aynı özet beyan ile gelen bunlara ait aksam, parça ve aksesuarların bedelli veya bedelsiz olarak serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Gebze Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü'nden yapılır. Hangi araçların muafiyet kapsamında olduğu, İhtisas Gümrüğü Tebliği (Otomotiv) (Gümrük İşleri) Seri No: 5 (12.01.2001 t. 24285 s. R.G.) numaralı tebliğin 1. Maddesinde sayılmıştır.

</SPAN>
10-Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) faydalanan ülkeler menşeli eşya olduğu için (eşya Çin menşeli ise) tercihli tarife ile ithal edilmek istenilmesi halinde Form A Menşe Belgesi aslı

11-Transfer bildirim formu

12- Ödeme şeklinin Mal mukabili, vadeli akreditif, kabul kredili akreditif olması halinde KKDF nin ödendiğine dair banka dekontu

bahsedilen ilgili mevzuata da bakarsanız sizin için faydalı olacaktır.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey