Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: İnvoice İle Banka Transfer Kağıdındaki Fark !!!


Merhaba osman bey

● İhracatçı tarafından mal bedelinin ticari ilişkide olduğu diğer bir firma
hesabına transfer edilmesinin istenilmesi
sebebiyle ödemeye ilişkin belge ile ibraz edilen GB’de kayıtlı ihracatçı firma
arasında farklılık olması halinde farklı firmalar arasındaki ticari ilişkinin
yukarıda sayılan hallerden birine uygunluğunun tevsiki veya ithalatçının bu
konudaki yazılı beyanının alınması suretiyle ithalat hesabı kapatılır.(5)Transfer Bildirim Formunda İhracatçı firmanın yazılması lazım her ne kadar faklı ünvan ve farklı hesap numralarına gönderise dahi asıl ihracatçı firmanın ünvanını yazdırın yoksa mal mukabili olarak %3 KKDF fonu ödersiniz