Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart İthalatta şya bedelinin transfer edildiği tarih ile beyannamenin tescil edildiği tarih arasında negatif kur farkı hk.
T.C.


BAŞBAKANLIK


Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü


SAYI:B.02.1.GÜM.0.06.12.00.663.01.V16-13897
KONU:Negatif Kur Farkı


23.06.2010/ 13897GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


Müsteşarlığımız Denetim Elemanlarınca düzenlenen bir kısım cevaplı raporlardan,eşya bedelinin transfer edildiği tarih ile beyannamenin tescil edildiği tarih arasında kur farkı oluştuğu durumlarda bu farkın 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 21/c maddesi hükmü uyarınca matraha dahil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Maliye Bakanlığından (Gelir İdaresi Başkanlığı) alınan 01/11/2007 tarihli,97493 sayılı yazıda özetle,3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10/ı maddesinde ithalatta vergiyi doğuran olayın,Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması,gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili anında meydana geleceğinin;26 ncı maddesinde ise;bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin,vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden türk parasına çevrileceğinin hüküm altına alındığından bahisle,gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar ortaya çıkan negatif kur farklarının ithalatta KDV matrahına dahil edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca işlem yapılması;dolayısıyla,ithalatta vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden önce yapılan ödeme tarihindeki kurun,serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki kurdan yüksek olması (negatif kur farkı) halinde,aradaki kur farkının KDV matrahına ilave edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


S.Umman HAMİDOĞULLARI


Müsteşar a.


Genel Müdür V.


DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com